RefTreeAnalyser versies

Pagina's in dit artikel

  1. Waarom RefTreeAnalyser?
  2. Screenshots
  3. Versie informatie
  4. Instructies

Huidige versie

Buy RefTreeAnalyser now!

De meest recente versie is vind u hier, met de wijzigingen:

  • Analyseert nu ook alle verwijzingen die verborgen zitten in objecten zoals grafieken, draaitabellen, formulier elementen e.d.
  • Volledig 64 bit compatibel
  • Excel invoegtoepassing, administrator rechten niet nodig
  • Veel nieuwe functionaliteit

Versie Informatie

1.0.14

Bij deze build is een Help bestand toegevoegd, welke kan worden opgeroepen middels knoppen op zowel de "find references" als de "find circular references" schermen;

De tool is nu ook bereikbaar via het cel rechtsklik menu.

1.0.16

Sneltoetsen om de tool te starten

Verbeterde rapportage

1.0.17

Probleem opgelost mbt dubbele operatoren zoals >=

1.0.18

Een probleempje met het veranderen van de schermgrootte opgelost.

1.0.21

Formules met verwijzingen naar Excel 2007 (en hoger) tabellen worden correct verwerkt

1.0.23

Foutmelding ten gevolge van beveiligde werkbladen voorkomen

1.0.25

Toon bericht als er geen bron en/of doelcellen zijn gevonden

1.0.26

Voorkom foutmelding als RefTreeAnalyser gestart wordt terwijl een formule wordt bewerkt.

2.0, 011

64 bit versie

Verbeterd algoritme voor detectie van kringverwijzingen

Fout opsporing

Werkblad statistieken

Timen van herberekenen van een bereik

Bereik controleren op inconsitente formules

2.0, 012

U kunt nu de sneltoetsen aanpassen.

Als er een update is, dan wordt het help bestand ook bijgewerkt.

2.0, 013

Een bug verholpen mbt de sneltoetsen.

De positie van het scherm wordt nu onthouden en kan worden ge-reset.

2.0, 014

Een compileerfout in Excel 2003 verholpen.

2.0, 015

Verholpen dat het About venster niet de juiste registratie informatie toont.

2.0, 017

Enkele Excel 2003 probleempjes gefixt

2.0, 018

Enkele Excel 2003 probleempjes gefixt

2.0, 019

Verholpen dat het About knopje in Excel 2003 soms het about venster van een andere invoegtoepassing opent.

2.0, 020

Een aparte invoegtoepassing voor Excel versies ouder dan 2003 toegevoegd.

2.0, 021

Een issue mbt Excel 2007 opgelost

2.0, 022

Het terugkeren naar hetzelfde bereik als voor starten van de tool is Verbeterd.

2.0, 023

Kleine bugfix

2.0, 024

Onnodig scrollen bij wisselen cel selectie verbeterd

2.0, 025

Bug gefixt mbt verwijzingen als $AA$1:$AA$123 die niet gevonden werden.

2.0, 026

Bug mbt protected mode gefixt

2.0, 027

Kleine bug gefixt

2.0, 028

Compileerfout in 2003 verholpen

2.0, 029

Probleem met Excel 2013 verholpen: berichtvensters verschijnen achter het scherm

2.0, 030

Probleem gefixt dat de licentiegegevens worden verwijderd als de add-in uitgezet wordt

2.0, 031

Probleem met Excel 2013 verholpen: nog 1 berichtvenster verscheen achter het scherm

2.0, 032

De werking van het zoeken naar fouten is verbeterd

2.0, 033

Belangrijke update: aanpassing van het zoeken naar meerdere verwijzingsniveau's

2.0, 034

Kleine bugfix mbt vensters in Excel 2013

2.0, 035

Error tracing functie verbetert

2.0, 036

Rapportage verbeterd

2.0, 037

Een nieuwe optie toegevoegd: Visualiseren van de broncellen. Dit gebeurt direct op het werkblad en is een significante verbetering t.o.v. de ingebouwde "Broncellen aanwijzen" optie.

2.0, 039

Bug gefixt mbt Excel 2007 en 2003

2.0, 040

Visualiseren nu ook beschikbaar voor Excel 2003

2.0, 041

De mogelijkheid toegevoegd om de kleuren van de visualisatie te kiezen

2.0, 042

Visualisatie verbeterd: Afbeeldingen van verafgelegen cellen worden beter gepositioneerd

2.0, 043

Een probleem opgelost mbt 64 bit Excel 2013

Probleem opgelost dat het zoekvenster na starten van Excel een waarde bevat

2.0, 044

Optie toegevoegd om object verwijzingen te analyseren

2.0, 045

Bij traceren van bron en doelcellen worden nu ook objecten meegeanalyseerd

2.0, 046

Een bug betreffende Visualisatie gefixt

2.0, 047

Beta versie

2.0, 048

Zoeken in objecten is optioneel gemaakt bij zoeken naar bron- en doelcellen

2.0, 049

Voortgangsbalk verbeterd bij zoeken in objecten, voorkomen dat er een lege werkmap wordt geopend wanneer er een bestand via verkenner wordt geopend vanuit een netwerk schijf

2.0, 050

Rapportage verbeterd door toevoegen van snelkoppelingen, enkele bugs verholpen

2.0, 051

Sneltoetsen voor Check Formulas en voor Objects toegevoegd

2.0, 052

Dubbel-klik mogelijk gemaakt op de treeviews

2.0, 053

Hotkeys kunnen uitgeschakeld worden

2.0, 055

Toegevoegd: highlight formula blocks op "Check formulas" venster, verbeterde performance van Check formulas.

2.0, 056

Bug betreffende lokale bereiknamen gefixt

2.0, 057

Kleine verbeteringen

2.0, 058

Registratie gewijzigd; er wordt geen verbinding meer gelegd met internet om de registratie te checken als de tool is geregistreerd

2.0, 059

Een compileerfout verholpen

2.0, 060

De functie "Formula Report" toegevoegd

2.0, 061

Bug gefixt mbt opstartscherm Excel 2013

2.0, 062

Bug gefixt mbt registratie van sneltoetsen

2.0, 063

Bug gefixt mbt opstartscherm Excel 2013 (veroorzaakt door een recent update van Office 2013)

2.0, 064

Een bug gefixt mbt veranderen van de schermgrootte van de tool.

2.0, 065

De timer is verbeterd

2.0, 066

Verbeterde groepering in het Objecten venster, screenupdating bug gefixt.

2.0, 067

Verwijderen van pijlen alleen doen als ze ook zijn ingevoegd

2.0, 068

Ondersteuning van de Alt toets voor de sneltoetsen toegevoegd

2.0, 069

Bug gefixt (treeview reageert niet)

2.0, 070

Fixed tiny bug

2.0, 071

Een klein probleem opgelost in het "Formula report" mbt werkblad namen die lijken op datums

2.0, 072

Bug mbt venster manipulatie voor Excel 2013 en hoger opgelost

2.0, 073

Bugje gefixt mbt bewerken van de formule in het dialoogvenster

2.0, 075

Bij deze versie wordt de beveiliging van werkmappen en bladen tijdelijk opgeheven. Tevens is een probleem opgelost met betrekking tot het verwijderen van de pijlen

2.0, 076

Foutmelding bij sluiten van Excel verholpen

2.0, 077

Vragen om wachtwoorden bij het sluiten en opslaan van bestanden verholpen

2.0, 078

Probleem met vastlopen bij formules controleren verholpen

2.0, 079

Een aantal problemen gefixt mbt het werken met vensters in Excel 2013 en 2016, Een bug in Find Object references gefixt

2.0, 080

De snelheid van het zoeken naar dependents flink verbeterd, Objects weergave verbeterd

2.0, 081

Foutzoeken verbeterd, bug mbt werkbladnamen met een | erin gefixt

2.0, 082

Een bug gefixt mbt verwijzingen naar gehele kolommen

2.0, 083

Een bug in the sheet statistics module gefixt

2.0, 084

Bug mbt objecten analyse gefixt en automatisch bijwerken van de precedents/dependents mogelijk gemaakt

2.0, 085

Bug mbt instellen sneltoets errortrace gefixt

2.0, 087

VBA code ondertekend met een nieuw certificaat

2.0, 088

Een rapport toegevoegd waarmee de formulekoppelingen tussen de werkbladen zichtbaar worden gemaakt

2.0, 091

Verschillende bugs gefixt

2.0, 092

Een bug mbt Excel 2013 en 2016gefixt; Het Off-sheet references rapport verbeterd zodat Tabellen en bereiknamen ook worden geanalyseerd

2.0, 093

Een bug gefixt mbt zichtbaar maken van werkbladen

2.0, 094

Een bug gefixt die crashes van Excel 2013 en 2016 veroorzaakte in combinatie met sommige andere invoegtoepassingen

2.0, 096

Het is nu weer mogelijk op de treeview te dubbel-klikken (Dezelfde actie als klikken op "Do ActiveCell")

2.0, 097

Het scrollen in een tabel is verbeterd

2.0, 098

Toegevoegd: Formule weergeven als een wiskundige vergelijking

2.0, 099

Kleine bug gefixt in report formulas

2.0, 100

Bug gefixt mbt samengevoegde cellen bij het visulaiseren van de verwijzingen

2.0, 101

Workaround geimplementeerd mbt een Excel bug die de "Display Equation" functie in niet-Engelse Excel versies onwerkzaam maakte.

2.0, 102

Bug gefixt met betrekking tot het aanpassen van een sneltoets; een work-around geimplementeerd in verband met problemen bij de "visualisatie" optie; Een probleem met het selecteren van objecten gefixt

2.0, 103

Bug gefixt die ervoor zorgde dat verwijzingen naar andere werkbladen niet werden gevolgd (bug geintroduceerd in build 102)

2.0, 104

Scrollen van de selectie totdat deze zichtbaar is op het scherm is verbeterd

2.0, 105

Bug gefixt, Draaitabellen werden niet getoond indien ze naar een tabelnaam verwijzen

2.0, 106

Bug gefixt: de sneltoetsen werkten niet direct na openen van Excel

2.0, 107

Bug gefixt waarbij bereiknamen niet werden weergegeven (bug geintroduceerd in build 105)

2.0, 108

Toegevoegd dat je naar de bron van een draaitabel springt indien je kiest voor Precedents terwijl je in een draaitabel staat.

2.0, 109

Bug gefixt die ervoor zorgde dat het dialoogvenster niet op dezelfde plaats opende

2.0, 110

Build 109 zorgde voor crashes in 64 bit Excel, nu verholpen

2.0, 111

Performance verbeterd voor Excel 2013 en 2016

2.0, 112

Problemen met de voortgangsindicatie (Excel 2013, 2016) opgelost door de gebruiker de mogelijkheid te geven deze op de statusbalk te zien in plaats van op een scherm

2.0, 113

Eindelijk een probleem weten op te lossen met de Visualize functie dat zich alleen in Excel 2016 voor deed.

2.0, 114

De snelheid van het analyseren van voorwaardelijke opmaak verbeterd

2.0, 115

Een kleine bug gefixt die alleen optreedt indien een grafiekblad actief is

2.0, 116

Cyrrilic (en andere niet-westerse) karakter set toegevoegd voor tabelnamen

2.0, 117

De Tile optie is verbeterd, het rapporteren van formules is verbeterd.

2.0, 118

Een optie toegevoegd waarmee het zichtbaar maken van werkbladen kan worden aan- of uit-gezet

2.0, 119

Report Function Count toegevoegd, waarmee het aantal gebruikte Excel functies in uw model wordt geteld

2.0, 120

Kleine bug gefixt

2.0, 121

Snelheid van zoeken naar doelcellen is verbeterd

2.0, 122

Een bug in het zoeken naar doelcellen opgelost die in build 121 was geintroduceerd

2.0, 124

Registratie meldingen bijgewerkt

2.0, 125

Matrix formules worden nu ook verwerkt tijdens de controle op kringverwijzingen

2.0, 126

Runtime error gefixt die werd veroorzaakt door third-party add-ins

2.0, 127

Website adressen aangepast naar https

2.0, 128

Code toegevoegd om het updaten te vergemakkelijken

2.0, 129

De snelheid waarmee formules worden gecheckt en gerapporteerd sterk verbeterd

2.0, 130

Niet gepubliceerd

2.0, 131

Weergave van de Object afhankelijkheden verbeterd, weergave naast het Excel venster verbeterd.

2.0, 132

Bijgewerkt zodat deze werkt met de nieuwe Excel Data Types (Geografie and Aandelen) en met de nieuwe Dynamische matrix verwijzingen

2.0, 133

Niet gepubliceerd

2.0, 134

Opzoeken, weergeven en rapporteren van celverwijzingen van Objecten verbeterd

2.0, 135

Een probleem opgelost mbt het vinden van verwijzingen in de SERIES formule van grafieken

2.0, 137

Probleem opgelost mbt Visualisatie optie

2.0, 138

Probleem mbt registratie verholpen

2.0, 139

Methode van controleren van registratie aangepast

2.0, 140

Selecteert de draaitabel die hoort bij een draaigrafiek

2.0, 141

Enkele bugs gefixt

2.0, 142

Een bug opgelost mbt het verwerken van tekstuele onderdelen in een formule

2.0, 143

De gebruikersinterface van de optie Check Formulas verbeterd

2.0, 144

VBA project is ondertekend met een trusted code signing certificate

2.0, 145

Probleem opgelost waarbij tabelverwijzingen naar de totaalrij van een tabel niet werden gevonden zoals: Table1[[#Totalen],[Mei-2019]]

2.0, 146

Probleem opgelost waarbij een verwijzing na een alt+enter karakter in de formule niet werd gevonden

2.0, 147

De indeling van het Object references venster is verbeterd

2.0, 148

De invoegtoepassing had een verkeerde calculatieinstelling

2.0, 149

Je kunt nu kiezen of je dubbele verwijzingen in de formule slechts één keer te zien krijgt

2.0, 150

Een Reset knop aan het instellingen scherm toegevoegd om registratie details te verwijderen

2.0, 151

PowerQuery M code toegevoegd aan de Object search. Een bug m.b.t. het zoeken naar cell verwijzingen in Objecten gefixt

2.0, 152

De performance is verbeterd en er is een optie toegevoegd om te voorkomen dat de tool probeert de beveiliging van werkbladen op te heffen

2.0, 153

Interne versie

2.0, 154

Een bug gefixt die te maken heeft met 64 bit Office. Het is aan te bevelen deze update te installeren indien u 64 bit Office gebruikt, tegenwoordig de standaard versie die wordt geinstalleeerd bij een Microsoft 365 licentie

2.0, 155

Added two new options: 1. Generate a Table of Contents and 2. Added a feedback button which takes you to a small survey so you can tell me what you like and what you do not like.

2.0, 156

Kleine fix mbt Excel 64 bit.

2.0, 157

Bug gefixt in de Search Objects optie: grafiek titels worden nu bij de juiste grafiek getoond

2.0, 158

RefTreeAnalyser herkent nu externe verwijzingen in grafieken en toont deze voortaan.

2.0, 159

De weergave van objecten verbeterd.

2.0, 160

Kleine bug mbt Excel 2013 en ouder gefixt.

2.0, 161

Workaround voor zeldzame foutmelding ivm SAP add-in.

2.0, 162

Aanpassing mbt 64 bit Excel.

2.0, 163

Gezorgd dat een ongewone combinatie van een celverwijzing naar een tabeltotaalrij en een cel buiten de tabel ook werkt.

2.0, 164

Toegevoegd aan de inhoudsopgave: Formulier- en ActiveX controls

2.0, 165

Toegevoegd aan de inhoudsopgave: Tabellen

2.0, 166

Twee updates: 1. De snelkoppeling terug naar de inhoudsopgave is nu onafhankelijk van de bestandsnaam. 2. Wanneer een grafiek geselecteerd is als je op Precedents klikt, dan krijg je alle verwijzingen uit die grafiek te zien.

2.0, 167

Bug gefixt die ik in build 166 veroorzaakt heb

2.0, 168

Een work-around toegevoegd ivm met een bug die door Microsoft is geintroduceerd

2.0, 169

Een probleem opgelost met de "Analyze off-sheet references" tool

2.0, 170

Sortering van grafiek series in de Analyze Objects is verbeterd

2.0, 171

Niet gepubliceerd

2.0, 172

Bug gefixt in "Off-sheet references"

2.0, 173

Waarschuwing toegevoegd als je probeert teveel cellen met doelcellen op te vragen

2.0, 174

De optie 'Select cells with dependents' is verbeterd; Nieuwe optie toegevoegd: Count UDF and LAMBDA functions.

3.0, 175

Vanwege enkele nieuwe opties een nieuw versienummer. Nieuw: De mogelijkheid om UDFs en LAMBDAs te tellen is flink verbeterd. Voortaan als je broncellen laat zoeken vanuit een cel die in een overloopbereik staat, dan wordt de formule in de linker-bovenhoek van het overloopbereik gebruikt

3.0, 176

Een bug gefixt mbt oudere Excel versies (2007-2016)

3.0, 177

RefTreeAnalyser voegt nu de External koppelingen toe aan de inhoudsopgave.

3.0, 178

Zoekt nu ook in de kleurschalen voorwaardelijke opmaak formules

3.0, 179

Een Report knop toegevoegd aan de Check formulas functie. Bij het invoegen van hyperlinks terug naar de ToC pagina worden geen rijen ingevoegd als een werkblad al zo'n hyperlink bevat.

3.0, 180

Probleem met verschijnen van de control toolbox van de VBA Editor is verholpen.

3.0, 181

Bug in Cirular reference optie verholpen

3.0, 182

Nieuwe optie: Cellen met dezelfde formule selecteren

3.0, 183

Cel highlighting optie verbeterd

3.1, 185

Cel highlighting optie verbeterd door deze minder vaak te laten herberekenen. Het aantal niveau's in de dependents/precedents vensters verhoogd

3.1, 186

Cel highlighting optie verbeterd door deze minder vaak te laten scrollen.

3.1, 187

Cel highlighting optie verbeterd door een andere highlight methode toe te passen.

3.1, 188

Weergave van object verwijzingen verbetert

3.1, 189

Als een formule een celverwijzing oplevert (bijvoorbeeld bij de functies INDIRECT, XLOOKUP en INDEX), dan wordt deze celverwijzing in de dependents boom getoont

3.1, 190

Een bug gefixt die run-time errors veroorzaakte bij het starten van de Check Formulas optie. De vensters compatibel gemaakt met screen reader software voor mensen met een visuele beperking. De eerste build die ook met Excel voor de Mac werkt!

3.1, 191

Een bug gefixt mbt het markeren van bereiknamen die een . bevatten. Een optie toegevoegd om de weergave van celwaarden aan of uit te zetten

3.1, 192

Een weergave probleem in Analyze Objects opgelost.

3.1, 193

Bug in "Off-sheet references" gefixt.

3.1, 194

Inhoudsopgave vermeldt nu of tabel deel uitmaakt van het gegevensmodel en of een draaitabel gebruik maakt van het gegevensmodel.

3.1, 195

Permanente licenties mogelijk gemaakt (op verzoek leverbaar).

3.1, 196

Rekening houden met EnableCalculation instelling van werkbladen, Sheet stats raport verbeterd, Formula raport verbeterd, Werkbladbeveiliging opheffen voor maken van all sheet stats.

3.1, 197

Probleempje met het veranderen van de grootte van de vensters opgelost. Mac registratie bug verholpen

3.1, 198

Vraagt nu of bestaand werkblad hergebruikt mag worden voor een rapport. Als je het wachtwoord venster annuleert wordt het niet langer opnieuw getoond voor ieder werkblad. De lijst met gevonden objecten kan nu worden gefilterd.

3.1, 199

Bewoordingen van het dialoogvenster report sheet gefixt. Probleem opgelost waarbij na het invoegen van een rapport de rasterlijnen van het huidige werkblad worden uitgezet. Bug in de Insert ToC knop opgelost voor mensen die een andere taal dan Engels als taal in Excel hebben ingesteld staan

3.1, 200

RefTreeAnalyser probeert te voorkomen dat vensters buiten beeld raken bij overschakelen van groot naar klein scherm

3.1, 201

Voor Mac het psoitioneren van de schermen gefixt

3.1, 202

Het sheet interaction report is verbeterd. Optie toegevoegd aan de settings om bestaande rapport sheets te behouden of te overschrijven

3.1, 203

Zoekt nu ook in deze voorwaardelijke opmaak regels: Gegevensbalken, Kleurschalen en Pictogramseries, ondersteunt nu Python formules, een bug gefixt in Highlight reference in formula, Een bug gefixt in Visualize, Een bug gefixt in het invoegen van snelkoppelingen bij het maken van de inhoudsopgave, Een bug gefixt in het Formula report, en vanaf nu worden cellen genegeerd die tekst bevatten die met een = teken begint

3.1, 204

Functielijst bijgewerkt; Bug mbt permanente licenties gefixt; Bug dependents gefixt; Bug kringverwijzingen van OneDrive bestanden gefixt

3.1, 205

Een probleem verholpen in geval er beveiligde werkbladen zijn bij het gebruik van de functie Analysing sheet links

3.1, 206

Nieuwe optie: cellen met formules met constanten erin selecteren

3.1, 207

Bug gefixt in de optie "Hard-coded number cells" als het werkblad geen formules bevat. Het selecteren van nodes in de precedents boomstruktuur sneller gemaakt. Een probleem opgelost met betrekking tot het analyseren van "off-sheet references" in een beveiligde werkmap.

3.1, 208

Optie aan de instellingen toegevoegd waarmee de animatie van de celselectie kan worden aan- of uitgezet

3.1, 209

KLeine bug gefixt

3.1, 210

De eerste keer na een update wordt het "What's new" venster getoond. Als het timen van formules lang duurt, toont RefTreeAnalyser een optie om het timen te stoppen. Als je klikt op de Precedents knop (of de sneltoets gebruikt) en een object is geselecteerd, dan zal RefTreeAnalyser de verwijzingen van dat object weergeven.

3.1, 211

Bug gefixt; Het ToC dialoogvenster reageert niet op een klik op de OK knop.

Buy RefTreeAnalyser now!Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.
Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].