Waarom RefTreeAnalyser?

Pagina's in dit artikel

  1. Waarom RefTreeAnalyser?
  2. Screenshots
  3. Versie informatie
  4. Instructies

Downloaden

De meest recente versie kan hier worden gedownload, klik op de link met de tekst "Download RefTreeAnalyser (gratis demo!)".

Eenvoudig door de verwijzingen-boom navigeren

De "formules controleren" mogelijkheden die Excel biedt toont vanuit de huidige cel een reeks pijlen op uw werkblad, waarmee u kunt zien welke cellen aan deze cel zijn gekoppeld. Het is echter niet eenvoudig om deze cellen allemaal langs te gaan, bijvoorbeeld om te zien welke formule ze bevatten. Vooral als er ook nog meerdere verwijzingen zijn naar andere werkbladen en deze ook nog vrij lange namen hebben:

Buy RefTreeAnalyser now!

Excel's Ga Naar venster met onleesbare inhoud

Excel's dialoogvenster om verwijzingen te volgen groepeert deze niet op aaneengesloten bereiken van cellen, maar laat voor iedere cel een regel zien.

RefTreeAnalyser doet dit veel beter:

RefTreeAnalyser laat doelcellen zien van een cel

Buy RefTreeAnalyser now!

Visualiseer de verwijzingen

Als u een meer visuele benadering handig vindt, probeer dan de "Visualize" optie:

Visualize optie van RefTreeAnalyser

Buy RefTreeAnalyser now!

Zie wat je objecten doen

De Object reference mogelijkheid van de tool geeft inzicht in welke cellen door welke objecten op je werkbladen worden gebruikt:

RefTreeAnalyser Object References Screen

Zie direct welke cellen belangrijk zijn voor de huidige cel

Alhoewel u met Excel (met de werkbalk "formules controleren") kunt zien welke cellen de huidige cel nodig heeft voor haar berekeningen is het erg lastig om hiervan een overzichtelijk beeld te krijgen, zie voorbeeld hieronder:

Een formule met verwijzingen naar tabbladen met een lange naam

De RefTreeAnalyser vereenvoudigt dit eveneens: u krijgt een duidelijk overzicht van alle bron en doel cellen van de huidige cel  (tot op maximaal 5 niveau's diep!). De schermafbeelding hieronder laat zien hoe de RefTreeAnalyser dezelfde analyse als hierboven laat zien:

RefTreeAnalyser laat verwijzingen naar tabbladen met lange namen goed zien

RefTreeAnalyser bekijkt ook de objecten op alle werkbladen (zoals grafieken, draaitabellen, formuliercontrols, ...). Als de geanalyseerde cel binnen hun bronbereik valt, dan zullen die objecten ook in de lijst met "dependents" worden getoond, in zwart (het schermafdrukje hierboven laat geen object verwijzingen zien). Ook als je cel data validatie formules of voorwaardelijke opmaak formules bevat, zullen deze worden geanalyseerd op precedents en dependents.

Buy RefTreeAnalyser now!

Localiseer kringverwijzingen

Excel kan detecteren of uw werkmap kringverwijzingen bevat, maar geeft u slechts de mogelijkheid om er 1 te tonen. De RefTreeAnalyser detecteert alle kringverwijzingen in uw bestand en toont deze in een eenvoudig navigeerbaar overzicht.

Kringverwijzingen venster van RefTreeAnalyser

Buy RefTreeAnalyser now!

Analyseer de struktuur van je werkmap

RefTreeAnalyser geeft je de mogelijkheid om een visuele weergave te krijgen van hoe de verschillende werkbladen in een Excel werkmap samenhangen: welke werkbladen gebruiken informatie van een bepaald werkblad en andersom: uit welke werkbladen haalt een bepaald werkblad informatie. In dat rapport wordt het aangeklikte werkblad in een andere kleur weergegeven evenals de pijlen die de gegevensstroom van en naar dat werkblad vertegenwoordigen:

Verwijzingen tussen werkbladen van RefTreeAnalyser

Indien op een rechthoek van een werkblad wordt geklikt, dan verschijnt meer gedetailleerde informatie over dat werkblad:

Weergave van de verwijzingen van en naar 1 werkblad door RefTreeAnalyser

Buy RefTreeAnalyser now!

Maak snel een rapport

Excel's "formules controleren" tool heeft geen rapportage-mogelijkheid.

De RefTreeAnalyser wordt geleverd met een Rapportage optie welke de huidige analyse voor u vastlegt in een nieuw werkblad in uw werkmap. Hieronder een voorbeeld van het broncellen rapport:

Rapport van broncellen van RefTreeAnalyser

Het formules rapport ziet er zo uit:

RefTreeAnalyser formules rapportVragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.
Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].