webpaginas maken met Excel Web App mashups

Met het op de markt komen van Excel 2010, heeft Microsoft ook de mogelijkheid geintroduceerd om Excel documenten on-line te bewerken, gebruik makend van de "Excel Web App". Indien je een Live account hebt, kan je een Excel 2010 bestand plaatsen op je onedrive. Iedereen die toegang heeft tot die Skydrive map, kan vervolgens dat Excel bestand on-line openen en in de browser bewerken. Tevens is het mogelijk om dat Excel bestand te integreren op iedere web pagina.

Hier een voorbeeld van dat laatste:

Het is mogelijk om middels JavaScript met dit ingevoegde Excel Web app object te "Communiceren". Op die manier kan je zogenaamde Mashups van Excel Web apps en andere gegevensbronnen maken.
Hoe dit werkt en wat er nog meer mogelijk is wordt op de volgende pagina's van dit artikel getoond:

Inhoud

  1. Voorbereidingen
  2. JavaScript
  3. Web formulier
  4. Demo met besturing
  5. Dynamische demo
  6. Conclusie