Excel-macro's geschikt maken voor anderen

Pagina's in dit artikel

 1. Voorbereiding
 2. Map of add-in
 3. Menu's
 4. Toolbars
 5. Beperk toegang
 6. Code beveiligen
 7. Initialiseren
 8. Instellingen
 9. Talen
 10. Installatie
 11. Conclusie

Initialisatie van variabelen

Een utility heeft mogelijk een aantal instelwaarden, die gedurende het gebruik nodig zijn. Voorbeelden daarvan zijn gebruikersinstellingen (zie verderop in dit artikel). Dit soort instellingen wordt vaak bewaard in publieke variabelen, welke hun waarde behouden gedurende de tijd dat de invoegtoepassing in Excel geopend is. Als er echter onverhoopt een fout optreedt in de invoegtoepassing en de gebruiker klikt op beëindigen, dan verliezen dergelijke variabelen hun waarden. Een simpele controle of een en ander nog in orde is, is door gebruik te maken van een extra publieke variabele:

Public bVarsOK As Boolean

Bovenaan elke subroutine die direct door de gebruiker wordt aangeroepen kan nu deze regel worden geplaatst (aannemende, dat er een subroutine "InitVars" is die de variabelen initialiseerd):

If Not bVarsOK Then InitVars

Zodra het programma een keer foutief is beëindigd, of InitVars niet is aangeroepen, is automatisch bVarsOK False en wordt InitVars alsnog aangeroepen.