Events van besturingselementen op een werkblad verwerken middels een klassenmodule

Inleiding

Wanneer men elementen van de werkset besturingselementen gebruikt op een werkblad, dan is het vaak nodig event code te schrijven die reageert op de acties die de gebruiker uitvoert met dergelijke elementen. Wanneer echter een groot aantal elementen is gebruikt, dan kan dit problematisch worden, omdat deze code voor elk element afzonderlijk moet worden geschreven. In dit artikel wordt getoond hoe één klassenmodule kan worden gebruikt om de events te verwerken van alle (identieke) elementen op een werkblad.

Inhoud

  1. Voorbereiding
  2. Klassenmodule
  3. Verbinden
  4. Conclusie