Een wiskundige vergelijking grafisch weergeven met behulp van Excel en gedefinieerde namen

Pagina's in dit artikel

  1. Inleiding
  2. De Grafiek
  3. x waarden
  4. y waarden
  5. Voorbeelden

Inleiding

Zou het niet handig zijn een wiskundige formule in een cel in te kunnen tikken en direct deze functie in een grafiek te kunnen zien??

Stel we hebben de volgende vergelijking:

y=x2-2.x+6

Normaal zouden we in Excel een kolom vullen met x waarden en dan in de kolom daarnaast een formule in de cellen plaatsen:

=A2^2-2*A2+6

en deze formule naar beneden kopieren tot we evenveel formules hebben als x waarden:

De formule die omlaag gekopieerd moet worden

Vervolgens zouden we een grafiek maken gebaseerd op deze twee kolommen:

De grafiek maken

Deze methode is echter niet erg flexibel. Het zou handiger zijn, wanneer we in staat zouden zijn om:

  • Iedere willekeurige vergelijking direct in één cel konden invoeren
  • De onder en bovengrens voor x in twee andere cellen konden ingeven;
  • Het aantal datapunten in een cel konden invoeren:

 Een werkblad waarin we de parameters van de vergelijking kunnen invullen

Een andere beperking die we ons opleggen is de volgende:

Behalve de cellen in bovenstaand plaatje mogen alleen formules in gedefinieerde namen worden gebruikt.