Een wiskundige vergelijking grafisch weergeven met behulp van Excel en gedefinieerde namen

Pagina's in dit artikel

  1. Inleiding
  2. De Grafiek
  3. x waarden
  4. y waarden
  5. Voorbeelden

De grafiek maken

Omdat we zonder gegevens geen grafiek kunnen maken, nemen we gewoon wat verzonnen waarden om de grafiek te maken:

Gegevens om een grafiek mee te maken

Start de grafiek wizard en selecteer het grafiek type XY (Spreiding) en klik op "Voltooien".

Defineer nu twee namen, lokaal ten opzichte van het huidige werkblad "Sheet1", het blad waar de grafiek zich ook op bevindt:

Naam
Verwijst naar
Sheet1!x
$A$12:$A$15
Sheet1!y
$B$12:$B$15

Nu moeten we deze twee namen in de REEKS formule van de grafiek plaatsen, in plats van de direct e celverwijzingen die daar nu in staan (klik op de lijn van de grafiek en klik daarna in de formule balk:
 De REEKS formule van de grafiek

(Let op dat dit de formule is zoals ik die zie, met de punt-komma als lijstscheidingsteken)

Verander de formule, zodat die er zo uitziet:

=REEKS(Sheet1!$B$8;Sheet1!x;Sheet1!y;1)

Cel B8 zal de titel van de grafiek bevatten, dus in cel B8 plaatsen we deze formule:

="Weergegeven vergelijking: " & Sheet1!$B$1