Opstart problemen verhelpen

Het komt nogal eens voor dat Excel opstartproblemen begint te vertonen: foutmeldingen over bestanden die niet kunnen worden gevonden, compileer fouten, GPF's, Excel weigert te laden, etcetera.

Dit is een standaard lijst van zaken die je kunt doen om problemen met het opstarten en sluiten van Excel op te lossen. Ook vreemd gedrag tijdens uw werk met Excel kan soms haar oorzaak hebben in 1 van de zaken die hieronder beschreven staan.

Inhoud

Windows 10 problemen

Met de komst van Windows 10 verschijnen veel klachten op de nieuwsgroepen en fora over problemen met Office. Microsoft heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven: Known issues with Office and Windows 10

Diagnostische tools

Microsoft heeft een tool gebouwd die uw Office installatie analyseert en bekende problemen weergeeft. De tool heet de Microsoft Support and Recovery Assistant.

De download vind je hier: Microsoft Support and Recovery Assistant.

Het komt helaas regelmatig voor dat er iets fout gaat tijdens het opstarten en/of afsluiten van Excel. Meestal gaat het hier om foutmeldingen, die -nadat ze zijn “weg-geklikt”- de opstart en het functioneren van Excel niet verder verstoren. Het komt echter ook voor, dat Excel niet meer te gebruiken is, doordat tijdens de opstart een crash optreedt.

Open Excel in Veilige modus

Kies Start, Uitvoeren,
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Safe

Tip: Je kunt Excel in veilige modus starten door tijdens het opstarten van Excel de control-toets ingedrukt te houden.

Deze safe switch zorgt ervoor dat Excel opstart zonder invoegtoepassingen of menuaanpassingen. Mocht dit werken, dan is mogelijk je bestand met menu-aanpassingen beschadigd. Zoek alle bestanden met de extensie .xlb en hernoem deze (tijdelijk)naar iets als .old
Start Excel nu opnieuw op.

In Windows zijn de xlb bestanden file eenvoudige te vinden door dit in de adresbalk van WIndows Verkenner in te voeren en op enter te drukken:

%AppData%\Microsoft\Excel

Probeer Excel zonder invoegtoepassingen of verborgen werkmappen te starten

Gebruik de Automation parameter om Excel te starten zonder dat invoegtoepassingen geladen worden en zonder dat bestanden in de XLSTART map worden geopend:

Start, uitvoeren,
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Automation

Het Windows uitvoeren venster

De aanhalingstekens moeten worden gebruikt, let op dat het pad wellicht moet worden veranderd.

Als de fout verdwijnt, dan is mogelijk een invoegtoepassing of een verborgen werkmap de oorzaak. De volgende stap is dan om de invoegtoepassingen na te gaan.

Excel Invoegtoepassingen controleren.

Via de volgende stappen kunt u eenvoudig controleren of een invoegtoepassing de fout veroorzaakt. Volg deze stappen (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 365):

 1. Klik op de tab "Bestand" en kies Opties.
 2. Klik op "Invoegtoepassingen". Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “Excel-invoegtoepassingen” en klik op Start. Het onderstaande venster verschijnt:

  Het Excel invoegtoepassingen venster

 3. Noteer welke aangevinkt zijn;
 4. Haal alle vinkjes één voor één weg;
 5. Herstart Excel telkens;
 6. Treedt er geen fout op, dan heb je de probleemveroorzaker gevonden.

COM invoegtoepassingen controleren

Het kan zijn dat gedurende het bovenstaande proces de foutmelding bleef terugkomen. In dat geval kan de oorzaak ook een zogeheten COM invoegtoepassing zijn.

Op deze manier kan bekeken worden welke er geïnstalleerd zijn

 1. Klik op de tab Bestand en en kies “Opties voor Excel”;
 2. Klik op Invoegtoepassingen. Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “COM-invoegtoepassingen” en klik op Start.

Verwijder de vinkjes bij al de aangevinkte COM invoegtoepassingen één voor één uit en herstart Excel totdat het probleem over is of alles is uitgevinkt.

Mocht dit niet helpen: sommige COM invoegtoepassingen laten zich hier niet zien, deze zijn alleen te verwijderen in het register, op deze plaats:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\AddIns\

Waarschuwing: Maak een register backup voordat u ook maar iets wijzigt!

Werkmappen controleren die automatisch geladen worden

Geen invoegtoepassing? Dan is het mogelijk een bestand dat in de XLSTART map staat.

 1. Zoek de XLSTART map. Open Windows verkenner en tik dit in het adresvak: %appdata%\Microsoft\Excel\XLSTART
 2. Verplaats alle bestanden uit deze map naar een andere;
 3. Open ze één voor één om het bestand met de foutmelding te vinden;
 4. Verplaats de overige bestanden terug naar de XLSTART map.

Kijk ook in de map die aangegeven is in Bestand, Opties, Aangepast, Algemeen:
De Excel optie om alle bestanden in een bepaalde map te openen

Als geen enkel bestand een foutmelding geeft, herhaal dan het bovenstaande voor de map die genoemd staat in Bestand, Opties, tab "Algemeen", optie  "Alle bestanden bij opstarten openen in:"

Problemen veroorzaakt door antivirus software

Antivirus software veroorzaakt ook wel eens foutmeldingen, zoals "Excel caused an invalid page fault in module VBE6.DLL".

Probeer of het uitschakelen van de Office plug in van uw anti virus software helpt.

Problemen veroorzaakt door corrupte tijdelijke bestanden

Soms worden opstart problemen of problemen bij het openen van bepaalde Excel bestanden veroorzaakt door corrupte tijdelijke bestanden.

Excel bestanden die elementen uit de taakbalk "Werkset besturingselementen" bevatten maken namelijk tijdelijke bestanden aan. Als een dergelijk tijdelijk bestand beschadigd raakt, dan kan het zijn dat het bijbehorende Excel bestand niet wil laden. Soms zal Excel zelfs crashen.

Probeer uw map tijdelijke bestanden eens leeg te maken:

Open Windows verkenner en tik dit in de adresbalk: %temp% en druk op Enter. Verwijder alle bestanden uit die map.

Excel bestanden die elementen uit de taakbalk "Werkset besturingselementen" bevatten maken namelijk tijdelijke bestanden in deze map. Als een dergelijk tijdelijk bestand beschadigd raakt, dan kan het zijn dat dit bestand niet wil laden. Soms zal Excel zelfs crashen.

Bestanden kunnen vanuit Windows Verkenner niet geopend worden

Een regelmatig terugkerend probleem is dat Excel een bestand vanuit verkenner niet opent. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Registeer Excel opnieuw bij Windows

Soms zijn de register instellingen voor het openen van Excel bestanden onjuist. De eenvoudigste manier om dit te herstellen is door ook Office setup laten uitvoeren vanaf het configuratie scherm en dan kiezen voor de optie repareren.

Andere Toepassingen Negeren

Het kan zijn, dat een instelling in Excel zelf voorkomt dat een bestand uit verkenner wordt geopend. U vindt deze instelling hier:

 1. Klik op de tab Bestand en kies “Opties”;
 2. Klik op de tab “Geavanceerd” en scroll omlaag naar de sectie algemeen;
 3. Verwijder een eventueel vinkje naast “Andere toepassingen negeren die Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken”

Uitgeschakelde Items

Excel kan bestanden uitschakelen wanneer ze bij een vorige Excel sessie een crash hebben veroorzaakt. Als een bepaald bestand niet kan worden geopend, kan het zijn dat deze in deze lijst is opgenomen. U vindt deze lijst als volgt:

 1. Klik op de Bestand, Opties;
 2. Klik op Invoegtoepassingen;
 3. Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “Uitgeschakelde items” en klik op Start.

Is het bestand dat niet wil openen opgenomen in deze lijst, klik het bestand dan aan en selecteer "Inschakelen". Het is goed mogelijk dat dit bestand weer een crash veroorzaakt. Klik hier voor enige opties om te trachten het bestand te repareren.

Andere oorzaken

Het is mogelijk dat de bovenstaande acties nog niet het gewenste resultaat hebben gehad. Hieronder volgt een aantal meer geavanceerde mogelijkheden om na te gaan wat er mis is.

Open Excel in veilige modus

Excel kan in veilige modus worden gestart. Hierbij gedraagt Excel zich alsof het voor de eerste keer wordt gestart. Aanpassingen aan het lint en/of aan werkbalken worden hierbij niet uitgevoerd en het register met de Excel instellingen wordt genegeerd. Tevens worden invoegtoepassingen niet geladen. U kunt dit op 2 manieren doen. De eenvoudigste manier is door de control toets ingedrukt te houden terwijl Excel start.

Het kan zijn, dat de control-toets geen effect heeft, u kunt dan ook als volgt tewerk gaan: Klik op Start, Uitvoeren en voer in:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Safe

Door de "Safe" parameter te gebruiken start Excel zonder invoegtoepassingen en zonder de aanpassingen aan de menu's en taakbalken te laden. Wanneer dit helpt, dan is de kans groot dat het bestand met uw aanpassingen aan Excel's menu's en taakbalken is beschadigd:

Beschadigd xlb bestand verhelpen

Soms raakt het bestand waarin Excel uw menu aanpassingen bijhoudt (ja, alle Excel versies hebben dat bestand!) beschadigd. In dat geval moet het betreffende bestand worden verwijderd. Zoek in Windows naar alle bestanden met extensie .xlb en hernoem de extensie naar zoiets als .oud
Let er op, dat u bij het zoeken opgeeft dat het systeem ook in verborgen mappen en naar verborgen bestanden moet zoeken.

Dit bestand bevindt zich in de map %AppData%\Microsoft\Excel (tik dit in in de adresregel van Windows verkenner om erheen te gaan).

Probeer nu Excel opnieuw (normaal) te starten.

Excel's register elementen verwijderen

Soms helpen geen van de hiervoor genoemde acties. Voor verschillende gebruikers heeft het gewerkt om de register verwijzingen van Excel te verwijderen.

Waarschuwing: Wijzig niet zomaar iets in uw Windows register. Als u een fout maakt kan het zijn dat Windows niet meer wil starten of dat andere applicaties in Windows niet meer normaal functioneren. Maak daarom voordat u begint een back-up van het register.

Verwijder de hele root map van Excel uit het register (Excel zal deze opnieuw aanmaken de eerste keer dat Excel start):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel

Allereerst moet deze sleutel worden opgezocht en naar de desktop worden geexporteerd. Rechtsklik hiertoe op "Excel" in de boomstruktuur en kies Exporteren:

Exporteren van de register sleutel van Excel

Als het exporteren is gelukt, rechtsklik dan opnieuw op Excel en kies verwijderen:

Verwijderen van de register sleutel van Excel

Herstart nu Excel en controleer of het probleem is verholpen.

Is het probleem niet verholpen, dubbel klik dan op uw bureaublad op het zojuist geëxporteerde bestand om de Excel opties terug te plaatsen in het register.

VBA Probleem

Soms denkt Excel ineens dat alle macro's uit een bestand verdwenen zijn. Volgens Microsoft, gebeurt dit wanneer het gecompileerde VBA project corrupt is. Om je VBA code terug te krijgen moet je (tijdelijk) een registersleutel toevoegen:

 • Open RegEdit, zoek de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options\
 • Voeg een nieuwe DWORD waarde toe genaamd ForceVBALoadFromSource
 • Geef dit DWORD de waarde 1
 • Open nu het Excel bestand en kijk of het VBA project weer opent
 • Nadat je het VBA corruptie probleem verholpen hebt zet je de waarde van dit DWORD op 0

Geeft één bepaald bestand problemen? Kijk naar deze pagina.

Met de komst van Windows 10 verschijnen veel klachten op de nieuwsgroepen en fora over problemen met Office. Microsoft heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven: Known issues with Office and Windows 10

Andere pagina's met informatie over dit onderwerp (Engels):

http://www.cpearson.com/excel/StartupErrors.htm

http://www.contextures.com/xlfaqApp.html


Vragen, suggesties en opmerkingen

Laatste 8 commentaren van in totaal 68 (Toon ze allemaal):

 


Commentaar van: Jan Karel Pieterse (21-4-2015 19:17:35) deeplink naar dit commentaar

Hoi Hans,

Lijkt erop dat je twee Excel sessies open hebt staan. Kijk eens in taakvenster of er twee "Excel.exe" processen zijn.


Commentaar van: Hans (25-4-2015 16:32:06) deeplink naar dit commentaar

Nee, maar eentje


Commentaar van: Jan Karel Pieterse (27-4-2015 17:27:03) deeplink naar dit commentaar

Hoi Hans,

Kunnen we deze discussie wellicht via mail voortzetten (zie onderaan pagina)?

Graag dan wat schermafdrukjes of zo van wat je aan het doen bent.


Commentaar van: Theo Wolfs (30-4-2016 00:50:55) deeplink naar dit commentaar

Beste Heer Pieterse,

Ik ben zelf een hulpverlener op een gratis helpsite, maar nu zit ik toch echt vast met een eigen probleem.

Mijn Office 2007 Pro werkte niet goed meer, en ik heb deze verwijderd en terug geïnstalleerd op mijn Win 7.
De vroegere fout is verdwenen, maar als ik nu in Excel de Windows-toetsencombinatie Ctrl+C (of Ctrl+V) gebruik, dan krijg ik een foutmelding van Microsoft Visual Basic:
Systeemfout &80004005(-2147467259) en het systeem blijft wachten op een antwoord. Ik kan nergens nog op klikken in Excel, en moet hem afsluiten via Windows taakbeheer.

In Word werken de sneltoetscombinaties wel nog.

Ik vind geen enkele referentie naar deze fout op het internet, enkel eentje hier op jou site, maar die is van een 2003-gebruiker, en de link naar het KB geeft: "geen ondersteuning meer".

Kunt U mij mogelijk helpen?

Met vriendelijke groeten,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be


Commentaar van: Jan Karel Pieterse (30-4-2016 11:34:40) deeplink naar dit commentaar

Hallo Theo,

Heb je de opties in dit artikel al geprobeerd? Kijk om te beginnen eens naar het uitschakelen van invoegtoepassingen en het niet laden van bestanden uit de XLSTART map.


Commentaar van: Theo Wolfs (30-4-2016 12:47:26) deeplink naar dit commentaar

Beste heer Pieterse,

Excuses dat ik dit niet eerder geprobeerd heb. Ik was in de veronderstelling dat dit enkel werkzaam was bij opstart- of afsluitproblemen. Ik heb bij deze uw raad gevolgd.
Automation was geen optie, Run laat mij in deze Windows niet genoeg karakters typen om het hele pad in te geven.
Hanmatig dus:
De map XLSTART is leeg.
In Opties voor Excel zijn er twee invoegtoepassingen die de fout veroorzaken:
- Wizard Opzoeken
- Wizard Voorwaardelijke opmaak
Als ik beide uitvink dan werkt Ctrl+C weer normaal.
Is het noodzakelijk dat de invoegtoepassingen voor deze wizards ingeschakeld zijn?
Wat is de "Wizard" Opzoeken? Start/Zoeken en Selecteren?
Net zoals "Zoeken en selecteren" normaal werkt, kan ik nu toch ook "Voorwaardelijke opmaak" gebruiken?

Al heel erg bedankt met de zeer snelle en goede hulp.
Met vriendelijke groet,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be
Commentaar van: Jan Karel Pieterse (30-4-2016 14:54:56) deeplink naar dit commentaar

Hoi Theo,

De titel van het artikel geeft inderdaad geen indicatie dat er ook problemen met het werken met Excel mee kunnen worden opgelost.

Ik ken die twee invoegtoepassingen niet. Je hebt ze niet nodig om bestaande Excel functionaliteit gewoon te kunnen gebruiken.


Commentaar van: Theo Wolfs (30-4-2016 18:20:17) deeplink naar dit commentaar

Prachtige hulp.
Heel erg bedankt.
Ik zal uw site en producten graag aanprijzen op onze site.

Met vriendelijke groet,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.
Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].