Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > FormuleFoutControle > Array Formulas
This page in English

Formules voorzien van een foutcontrole

Aanpassen t.b.v. matrix formules

De eerste poging was verre van volledig. De macro is bijvoorbeeld niet berekend op cellen die matrix formules hebben.

Rekening houden met matrix formules is wat ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.

Ten eerste moet een bereik dat één matrix formule bevat ook als eenheid behandeld worden (het is niet toegestaan de formule van 1 cel binnen een matrix te veranderen). Ten tweede moet bijgehouden worden welke bereiken al bewerkt zijn, zodat hetzelfde bereik met matrixformules niet twee of meerdere keren verwerkt wordt. De onderstaande code houdt rekening met deze situaties:

 Sub ChangeFormulas()
    Dim oCell As Range
    Dim sFormula As String
    Dim sInput As String
    Dim oDone As Range
    Dim bFirst As Boolean
    Static sFormulaTemplate As String
    If sFormulaTemplate = "" Then
        sFormulaTemplate = "=IF(ISERROR(_form_),"""",_form_)"
    End If
    sInput = InputBox("Voer basis formule in", , sFormulaTemplate)
    If sInput = "" Then Exit Sub
    sFormulaTemplate = sInput
    For Each oCell In Selection
        sFormula = Replace(sFormulaTemplate, "_form_", Right(oCell.Formula, _
                   Len(oCell.Formula) - IIf(Left(oCell.Formula, 1) = "=", 1, 0)))
        If bFirst = False Then
            bFirst = True
            Set oDone = oCell
            If oCell.HasArray Then
                oCell.CurrentArray.FormulaArray = sFormula
                Set oDone = Union(oDone, oCell.CurrentArray)
            Else
                oCell.Formula = sFormula
                Set oDone = Union(oDone, oCell)
            End If
        ElseIf Intersect(oDone, oCell) Is Nothing Then
            If oCell.HasArray Then
                oCell.CurrentArray.FormulaArray = sFormula
                Set oDone = Union(oDone, oCell.CurrentArray)
            Else
                oCell.Formula = sFormula
                Set oDone = Union(oDone, oCell)
            End If
        End If
    Next
End SubVragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.