Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Macro Verspreiden > Initialiseren
This page in English

Excel-macro's geschikt maken voor anderen.

Initialisatie van variabelen

Een utility heeft mogelijk een aantal instelwaarden, die gedurende het gebruik nodig zijn. Voorbeelden daarvan zijn gebruikersinstellingen (zie verderop in dit artikel). Dit soort instellingen wordt vaak bewaard in publieke variabelen, welke hun waarde behouden gedurende de tijd dat de invoegtoepassing in Excel geopend is. Als er echter onverhoopt een fout optreedt in de invoegtoepassing en de gebruiker klikt op beŽindigen, dan verliezen dergelijke variabelen hun waarden. Een simpele controle of een en ander nog in orde is, is door gebruik te maken van een extra publieke variabele:

Public bVarsOK As Boolean

Bovenaan elke subroutine die direct door de gebruiker wordt aangeroepen kan nu deze regel worden geplaatst (aannemende, dat er een subroutine "InitVars" is die de variabelen initialiseerd):

If Not bVarsOK Then InitVars

Zodra het programma een keer foutief is beŽindigd, of InitVars niet is aangeroepen, is automatisch bVarsOK False en wordt InitVars alsnog aangeroepen.