Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Excel Namen > Inleiding
This page in English

Bereiknamen In Excel

Inleiding

In Excel is het mogelijk een bereik van cellen een naam te geven. Wordt dat gedaan, dan kan voortaan deze naam gebruikt worden om naar dat bereik te verwijzen, in plaats van het adres. Over het algemeen is een naam van een bereik makkelijker te onthouden dan het adres van de begin- en eindcel van een bereik.

Het gebruik van namen heeft een aantal voordelen: bereiken zijn eenvoudiger terug te vinden, formules zijn makkelijker te begrijpen, enzovoorts.

Verder zijn er zaken in Excel die alleen mogelijk zijn door een bereik eerst een naam te geven. Maar er kan veel meer met namen in Excel. Er kunnen ook formules in gebruikt worden en dat opent een wereld van mogelijkheden.

Sterker nog, omdat tevens de oude Excel 4 macro functies in een gedefinieerde naam mogen worden toegepast zijn dingen mogelijk die normaal gesproken alleen via een VBA macro kunnen worden gerealiseerd.