Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Vergelijking plotten > x waarden
This page in English

Een wiskundige vergelijking grafisch weergeven met behulp van Excel en gedefinieerde namen

X waarden verkrijgen

De volgende opdracht is om een lijst met x waarden te creeren voor de grafiek. Een relatief onbekend gegeven is dat de formule in een gedefinieerde naam standaard door Excel wordt behandeld als een matrix formule. Dit feit zullen we dankbaar gebruiken.

Allereerst hebben we een serie oplopende getallen nodig. Hiervoor gebruiken we de RIJ functie.

We definiren deze lokale naam op Sheet1:

Naam: Sheet1!x

Verwijst Naar: =RIJ(1:20)

Als we nu de cellen A1:A20 selecteren en de volgende formule intypen: =x en bevestigen met control-shift-enter, dan krijgen we het volgende resultaat:

We wilden echter het aantal x waarden laten afhangen van een waarde in een cel. Hiervoor gebruiken we de VERSCHUIVING functie:

=RIJ(VERSCHUIVING(Sheet1!$A$1;0;0;20;1))

Als we de bovenstaande formule in de naam Sheet!x plaatsen, dan blijft het resultaat van bovenstaand plaatje onveranderd.
Nu hoeven we alleen nog de "20" te vervangen door een celverwijzing:

=RIJ(VERSCHUIVING(Sheet1!$A$1;0;0;Sheet1!$B$5;1))

Nu hebben we de getallen 1 tot en met 20 (of wat ook het aantal is dat we in cel B5 hebben ingevoerd)

Maar we wilden ook een maximum en minimum waarde kunnen opgeven voor onze grafiek en daarbij de getallen 1 t/m 20 gebruiken om dit bereik te vullen met waarden.

We definiren deze namen:

Naam verwijst naar:
xStart =Sheet1!$B$3
xEnd =Sheet1!$B$4
xNumberOfPoints =Sheet1!$B$5
xRange =xEnd-xStart

Om een serie "xNumberOfPoints" van xStart tot xEnd te verkrijgen, kunnen we de volgende vergelijking toepasen

xPoint=xStart+xRange/(xNumberOfPoints-1)*Counter(1 to xNumberOfPoints-1)

Als we de bovenstaande benadering toepassen met behulp van bovenstaande gedefinieerde namen:

=xStart+xRange/(xNumberOfPoints-1)*(RIJ(VERSCHUIVING(Sheet1!$A$1;0;0;xNumberOfPoints;1))-1)

We zullen deze nieuwe formule (verrassing!) Sheet1!x noemen.

Opmerking:

Het bewerken en maken van gedefinieerde namen is veel eenvoudiger met de gratis Name Manager.