Home Artikelen Index Links Nieuwsbrief

This page in EnglishHome > Artikelen Index >

Opstart problemen verhelpen

Het komt nogal eens voor dat Excel opstartproblemen begint te vertonen: foutmeldingen over bestanden die niet kunnen worden gevonden, compileer fouten, GPF's, Excel weigert te laden, etcetera.

Dit is een standaard lijst van zaken die je kunt doen om problemen met het opstarten en sluiten van Excel op te lossen. Ook vreemd gedrag tijdens uw werk met Excel kan soms haar oorzaak hebben in 1 van de zaken die hieronder beschreven staan.

Inhoud

Windows 10 problemen

Met de komst van Windows 10 verschijnen veel klachten op de nieuwsgroepen en fora over problemen met Office. Microsoft heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven: Known issues with Office and Windows 10

Diagnostische tools

Microsoft heeft een tool gebouwd die uw Office installatie analyseert en bekende problemen weergeeft. De tool heet de Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT).

De OffCAT v1.2 tool staat op de Microsoft Download site. U heeft de keuze tussen het downloaden van OffCAT.zip of het downloaden van de msi installatie bestanden. Deze laatste wordt aanbevolen omdat de msi evrsie eerst uw systeem analyseerd om te zien of uw systeem alles bevat dat nodig is om de tool te kunnen uitvoeren.

OffCAT is ontworpen om door iedereen te laten gebruiken die Office heeft geinstalleerd staan op de computer. Dus inclusief thuisgebruikers, gebruikers in het MKB, Help Desk professionals, Microsoft support engineers, en IT administrators. Ze verwachten dat eenieder in staat moet zijn om de aanwijzingen die de tool geeft te volgen. Het "Configuration Details report" is vooral gericht op de meer geavanceerde gebruikers, die begrijpen hoe het WIndows register werkt, wat event logs inhouden, wat Windows services zijn en dergelijke.

Opstart problemen door invoegtoepassingen of bestanden

Het komt helaas regelmatig voor dat er iets fout gaat tijdens het opstarten en/of afsluiten van Excel. Meestal gaat het hier om foutmeldingen, die -nadat ze zijn “weg-geklikt”- de opstart en het functioneren van Excel niet verder verstoren. Het komt echter ook voor, dat Excel niet meer te gebruiken is, doordat tijdens de opstart een crash optreedt.

Probeer Excel zonder invoegtoepassingen of verborgen werkmappen te starten

Gebruik de Automation parameter om Excel te starten zonder dat invoegtoepassingen geladen worden en zonder dat bestanden in de XLSTART map worden geopend:

Start, uitvoeren,
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Automation

De aanhalingstekens moeten worden gebruikt, let op dat het pad wellicht moet worden veranderd.

Als de fout verdwijnt, dan is mogelijk een invoegtoepassing of een verborgen werkmap de oorzaak. De volgende stap is dan om de invoegtoepassingen na te gaan.

Excel Invoegtoepassingen controleren.

Via de volgende stappen kunt u eenvoudig controleren of een invoegtoepassing de fout veroorzaakt. Volg deze stappen (Excel 2007, 2010 en 2013):

 1. Klik op de Office knop (in Excel 2010 de tab "Bestand") en kies “Opties voor Excel”.
 2. Klik op "Invoegtoepassingen". Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “Excel-invoegtoepassingen” en klik op Start. Het onderstaande venster verschijnt: (in oudere versies van Excel kiest u uit het menu: Extra, Invoegtoepassing

  Tools addins

 3. Noteer welke aangevinkt zijn;
 4. Haal alle vinkjes weg op één na;
 5. Herstart Excel;
 6. Treed er geen fout op, vink dan de volgende aan en herhaal vanaf stap 5.

COM invoegtoepassingen controleren

Het kan zijn dat gedurende het bovenstaande proces de foutmelding bleef terugkomen. In dat geval kan de oorzaak ook een zogeheten COM invoegtoepassing zijn.

Op deze manier kan bekeken worden welke er geïnstalleerd zijn (Excel 2007, 2010 en 2013):

 1. Klik op de Office knop of de tab Bestand en en kies “Opties voor Excel”;
 2. Klik op Invoegtoepassingen. Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “COM-invoegtoepassingen” en klik op Start.

Voor oudere Excel versies:

 1. Klik rechts op de menu balk en kies aanpassen;
 2. Klik op het tabje "Opdrachten";
 3. Klik in het lijstje Categorien de optie "Extra" aan en zoek in het linker lijstje naar "COM-invoegtoepassingen";
 4. Sleep deze naar en willekeurige plek op het menu of op een knoppenbalk;
 5. Sluit het dialoogvenster "Aanpassen"en klik op het nieuwe knopje;

Verwijder de vinkjes bij al de aanwezige COM invoegtoepassingen en probeer Excel weer te starten.

Mocht dit niet helpen: sommige COM invoegtoepassingen laten zich hier niet zien, deze zijn alleen te verwijderen in het register, op deze plaats:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\AddIns\

Waarschuwing: Maak een register backup voordat u ook maar iets wijzigt!

Werkmappen controleren die automatisch geladen worden

Geen invoegtoepassing? Dan is het mogelijk een bestand dat in de XLSTART map staat.

 1. Zoek de XLSTART map. In Windows XP zal dit zoiets zijn als dit:

  C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

 2. Verplaats alle bestanden uit deze map naar een andere;
 3. Open ze één voor één om het bestand met de foutmelding te vinden;
 4. Verplaats de overige bestanden terug naar de XLSTART map.

Als geen enkel bestand een foutmelding geeft, herhaal dan het bovenstaande voor de map die genoemd staat in Extra, Opties, tab "Algemeen", optie  "Alle bestanden bij opstarten openen in:" (De exacte tekst verschilt van Excel versie tot Excel versie, deze is voor 2003).

Problemen veroorzaakt door antivirus software

Antivirus software veroorzaakt ook wel eens foutmeldingen, zoals "Excel caused an invalid page fault in module VBE6.DLL".

Probeer of het uitschakelen van de Office plug in van uw anti virus software helpt.

Problemen veroorzaakt door corrupte tijdelijke bestanden

Soms worden opstart problemen of problemen bij het openen van bepaalde Excel bestanden veroorzaakt door corrupte tijdelijke bestanden.

Excel bestanden die elementen uit de taakbalk "Werkset besturingselementen" bevatten maken namelijk tijdelijke bestanden aan. Als een dergelijk tijdelijk bestand beschadigd raakt, dan kan het zijn dat het bijbehorende Excel bestand niet wil laden. Soms zal Excel zelfs crashen.

Probeer uw map tijdelijke bestanden eens leeg te maken:

In Windows 95/98 en ME

Verwijder ale bestanden in C:\Windows\Temp

In Windows NT/2000/XP

Zoek en selecteer C:\Documents and Settings\<user>\local settings\temp
en verwijder alle bestanden in die map.
Tip: Selecteer Start, Uitvoeren en typ %temp% en klik op OK om direct uw map tijdelijke bestanden te openen in Verkenner.

Excel bestanden die elementen uit de taakbalk "Werkset besturingselementen" bevatten maken namelijk tijdelijke bestanden in deze map. Als een dergelijk tijdelijk bestand beschadigd raakt, dan kan het zijn dat dit bestand niet wil laden. Soms zal Excel zelfs crashen.

Bestanden kunnen vanuit Windows Verkenner niet geopend worden

Een regelmatig terugkerend probleem is dat Excel een bestand vanuit verkenner niet opent. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Registeer Excel opnieuw bij Windows

Soms zijn de register instellingen voor het openen van Excel bestanden onjuist. Wilt u dit herstellen voor Excel 2007, 2010 of 2013, doe dan het volgende:

 1. Klik de Office knop (Excel 2010: Bestand tab) en kies Opties voor Excel. Klik op “Informatiebronnen”
 2. Klik vervolgens op “Diagnose uitvoeren” en op Doorgaan.

U kunt ook Office setup laten uitvoeren vanaf het configuratie scherm en dan kiezen voor de optie repareren.

Om deze te herstellen voor Excel 2003 en ouder kiest u Start, Uitvoeren en vult u in:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Regserver

Andere Toepassingen Negeren

Het kan zijn, dat een instelling in Excel zelf voorkomt dat een bestand uit verkenner wordt geopend. U vindt deze instelling hier:

 1. Klik op de Office knop en kies “Opties voor Excel”;
 2. Klik op de tab “Geavanceerd” en scroll omlaag naar de sectie algemeen;
 3. Verwijder een eventueel vinkje naast “Andere toepassingen negeren die Dynamic Data Exchange (DDE) gebruiken”

 In Excel 2003 vindt u deze optie onder Extra, Opties, tabblad Algemeen.

Uitgeschakelde Items

Vanaf Excel XP is een optie toegevoegd, welke bepaalde bestanden kan uitschakelen wanneer ze bij een vorige Excel sessie een crash hebben veroorzaakt. Als een bepaald bestand niet kan worden geopend, kan het zijn dat deze in deze lijst is opgenomen. U vindt deze lijst als volgt:

 1. Klik op de Office knop en kies “Opties voor Excel”.
 2. Klik op Invoegtoepassingen.
 3. Kies uit het keuzelijstje naast “Beheren” (onderaan de pagina) “Uitgeschakelde items” en klik op Start.

Voor versies XP en 2003 kiest u Help | Info... uit het menu van Excel.
Klik op de knop onderaan met de tekst "Uitgeschakelde Items...".

Is het bestand dat niet wil openen opgenomen in deze lijst, klik het bestand dan aan en selecteer "Inschakelen". Het is goed mogelijk dat dit bestand weer een crash veroorzaakt. Klik hier voor enige opties om te trachten het bestand te repareren.

Andere oorzaken

Het is mogelijk dat de bovenstaande acties nog niet het gewenste resultaat hebben gehad. Hieronder volgt een aantal meer geavanceerde mogelijkheden om na te gaan wat er mis is.

Open Excel in veilige modus

Excel kan in veilige modus worden gestart. Hierbij gedraagt Excel zich alsof het voor de eerste keer wordt gestart. Aanpassingen aan het lint en/of aan werkbalken worden hierbij niet uitgevoerd en het register met de Excel instellingen wordt genegeerd. Tevens worden invoegtoepassingen niet geladen. U kunt dit op 2 manieren doen. De eenvoudigste manier is door de control toets ingedrukt te houden terwijl Excel start.

Het kan zijn, dat de control-toets geen effect heeft, u kunt dan ook als volgt tewerk gaan: Klik op Start, Uitvoeren en voer in:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /Safe

Door de "Safe" parameter te gebruiken start Excel zonder invoegtoepassingen en zonder de aanpassingen aan de menu's en taakbalken te laden. Wanneer dit helpt, dan is de kans groot dat het bestand met uw aanpassingen aan Excel's menu's en taakbalken is beschadigd:

Beschadigd xlb bestand verhelpen

Soms raakt het bestand waarin Excel uw menu aanpassingen bijhoudt (je, ook Excel 2007, 2010 en 2013 hebben dat bestand!) beschadigd. In dat geval moet het betreffende bestand worden verwijderd. Zoek in Windows naar alle bestanden met extensie .xlb en hernoem de extensie naar zoiets als .oud
Let er op, dat u bij het zoeken opgeeft dat het systeem ook in verborgen mappen en naar verborgen bestanden moet zoeken.

In Windows 7 bevindt dit bestand zich in de map %AppData%\Microsoft\Excel (tik dit in in de adresregel van verkenner om erheen te gaan).

Probeer nu Excel opnieuw (normaal) te starten.

Excel's register elementen verwijderen

Soms helpen geen van de hiervoor genoemde acties. Voor verschillende gebruikers heeft het gewerkt om de register verwijzingen van Excel te verwijderen.

Waarschuwing: Wijzig niet zomaar iets in uw Windows register. Als u een fout maakt kan het zijn dat Windows niet meer wil starten of dat andere applicaties in Windows niet meer normaal functioneren. Maak daarom voordat u begint een back-up van het register.

Verwijder de hele root map van Excel uit het register (Excel zal deze opnieuw aanmaken de eerste keer dat Excel start):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Allereerst moet deze sleutel worden opgezocht en naar de desktop worden geexporteerd. Rechtsklik hiertoe op "Excel" in de boomstruktuur en kies Exporteren:

Exporteren van de register sleutel van Excel

Als het exporteren is gelukt, rechtsklik dan opnieuw op Excel en kies verwijderen:

Verwijderen van de register sleutel van Excel

Herstart nu Excel en controleer of het probleem is verholpen.

Is het probleem niet verholpen, dubbel klik dan op uw bureaublad op het zojuist geëxporteerde bestand om de Excel opties terug te plaatsen in het register.

Links

Geeft één bepaald bestand problemen? Kijk naar deze pagina.

Microsoft heeft zogenaamde "Fix-it oplossingen voor een aantal van bovenstaande problemen.

Voor Excel 2003 en ouder:

How to troubleshoot startup problems in Excel

Voor Excel 2007:

How to troubleshoot Excel 2007 startup problems

Microsoft over Excel opstart parameters (machine vertaald artikel helaas):

http://support.microsoft.com/kb/291288/nl

Met de komst van Windows 10 verschijnen veel klachten op de nieuwsgroepen en fora over problemen met Office. Microsoft heeft hierover een uitgebreid artikel geschreven: Known issues with Office and Windows 10

Andere pagina's met informatie over dit onderwerp (Engels):

http://www.cpearson.com/excel/StartupErrors.htm

http://www.contextures.com/xlfaqApp.html


Vragen, suggesties en opmerkingen

Al het commentaar over deze pagina:


Comment by: F. Maas (2-12-2008 05:25:03)

Goed leesbaar en begrijpbaar.
boed voor mij de goede oplossing, met dank

 


Comment by: Jan Slagboom (3-12-2008 03:10:43)

heel goede tip: heb bij COM addin, een bluetooth selectie uitgezet.
en de fout kwam niet meer terug.
hartelijk dank.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (3-12-2008 04:47:39)

Hallo Jan,

Bedankt! Kan je aangeven welke COM addin dat was?

 


Comment by: Eagle Creek (26-2-2009 03:10:43)

Zojuist dit item gebruik om bij iemand (op het oog) zeer lastige problemen op te lossen. Bedankt voor de moeite!

 


Comment by: marion (15-3-2009 12:50:56)

Ik krijg bij het opstarten van excel steeds Systeemfout & H80004005 (-214746259)te zien en kan dus niks meer...
iemand een oplossing?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (15-3-2009 22:19:42)

Hallo Marion,

Wat heb je al geprobeerd van bovenstaande suggesties?

 


Comment by: Jos Joos (9-6-2009 05:02:57)

Traag opstarten van Excel, ongeveer een kleine twee minuten.
Excel bestanden meestal niet rechtstreeks aan te klikken en te openen.
Heb al geprobeerd in veilige modus: start is OK.
Maar macro's dan weer niet.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (9-6-2009 07:35:45)

Hallo Jos,

Heb je de andere opties op deze pagina al geprobeerd? Met name het deel over XLSTART en invoegtoepassingen is denk ik relevant.

 


Comment by: Jos Joos (9-6-2009 08:43:18)

Ja, en de map XLSTART is leeg.
/Automation krijg ik een foutmelding = niet te vinden

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (9-6-2009 10:04:42)

Hoi Jos,

En de xlb file? Heb je die al verwijderd? Er kunnen ook COM invoegtoepassingen geinstalleerd zijn, kijk daar ook eens naar.

 


Comment by: Jos Joos (9-6-2009 10:41:17)

xlb is de boosdoener, dus opgelost. Bedankt.

 


Comment by: tonny roost (11-2-2010 04:17:23)

hoi,
ik heb een vraag ik ben bezig om mijn produkten die ik verkoop in exel bestand te zetten, maar telkens als ik het artikel nummer in geef en ik naar de volgende kolom ga zet hij dit artikel nummer als een datum neer, bijvoorbeeld een artikel nummer zoals 01-2310, ik heb al vanalles geprobeerd,
maar het wil maar niet lukken, heeft u voor mij misschien een oplossing.

groetjes tonny roost

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (11-2-2010 05:36:02)

Hallo Tonny,

Formatteer eerst de cellen als tekst (selecteer kolom, druk control+1 en kies getalsformaat "tekst"). Doe daarna je invoer.

 


Comment by: Jonas (17-1-2011 11:41:03)

Voor school moest ik office 2007 installeren, maar op mijn laptop stond nog een starterspakket van office 2010. Sinds ik dit starterspakket heb verwijdert, kan ik geen excelbestanden meer open vanuit windows verkenner of vanuit een andere map.
Bij Word en Powerpoint heb ik dit probleem niet, enkel als de bestanden gemaakt zijn in een oudere of nieuwere versie.
De icoontjes die voor de bestanden staan zijn ook verandert.

Ik heb alle mogelijke oplossingen die hier boven staan overlopen, maar het is nog altijd niet opgelost.

Weet iemand nog een andere oplossing?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (17-1-2011 22:11:18)

Hallo Jonas,

Het beste kan je alle Office van je PC verwijderen en dan Office 2007 helemaal opnieuw installeren.

 


Comment by: H.v.Genesen (1-7-2011 04:52:14)

L.S.
Als ik een nieuw document open komt er altijd een document met een grafiek er op ik krijg dit niet weg als ik het selecteer en delete komt het volgende keer weer gewoon terug als ik een nieuw document aanmaak.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat het gewoon met een leeg document kan openen ?
bij voorbaat dank

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-7-2011 01:36:03)

Hallo,

Waarschijnlijk staat er in de XLSTART map een bestand genaamd book.xlt. Ieder nieuw bestand dat je in Excel start wordt op dat template gebaseerd. Verwijder alles eens uit je XLSTART map.

 


Comment by: DB (8-7-2011 00:57:25)

Op mijn werk hebben wij een excel bestand waarin wij omzetten en dergelijke verwerken in tabellen. Binnen het bestand zijn meerdere tabbladen (elke tabblad is resultaat van een persoon) en het voorste tabblad laat dan het totaal zien (van alle tabbladen die erna komen). Ik heb zelf dit bestand niet gecreeerd, ik weet vrij weinig van excel. Nu heeft iemand binnen mijn team het bestand verkeerd aangepakt, waardoor er fouten zijn ontstaan. De namen zijn op het eerste tabblad verdwenen. Op sommige regels staat ####. Hoe kan ik dit rechtzetten???

bedankt

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (8-7-2011 02:55:16)

Hallo DB,

Ik zou een collega zoeken met wat meer verstand van Excel en die eens laten meekijken. Misschien komen jullie er samen uit?

 


Comment by: Andre Heusdens (5-1-2012 06:45:24)

Wat moet ik doen Excel 2007 in windows 7, Excel start dubbel, geheel bovenin in de rechter bovenhoek vind je het setje van de 3 ikonen dubbel en daardoor kan je niet openen en saven
Ik het dubbele gedeelte niet weg.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (5-1-2012 07:21:37)

Hallo Andre,

Heb je al eens geprobeerd Office setup opnieuw uit te voeren met de herstel optie?

 


Comment by: sr (10-1-2012 03:14:48)

beste,

Ik kan vanuit outlook niet meer automatisch een toegestuurd excel bestand openen. ik moet de bijlage dus eerst opslaan. Excel wordt geopend, maar niet de betreffende files ...
Vreemd, hoe kan ik dit oplossen.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (10-1-2012 09:18:13)

Hallo sr,

Kijk eens in Excel bij de Opties (Extra, Opties of Office knop, Opties voor Excel) of het vinkje aan staat bij "Andere toepassingen negeren die DDE gebruiken". Zo ja, vinkje verwijderen.

Maak ook eens je tijdelijke mappen leeg.

 


Comment by: Andre Heusdens (24-1-2012 06:19:44)

Het probleem met Excel is niet opgelost.
Blijft dubbel opstarten,openen gaat niet, open ik via verkenner en klik op een Excel bestand bv ledenbestand dan opent Excel en kan ik wijzigen en saven en sluiten en kan het weer openen in het blok laatst geopende bestand en gaat dan open.Met probleem oplossen via microsoft office hulp-programma's komt er niets uit.
excel.exe in office\office12 is niet goed als ik daar op excel.exe klikt, er blijft een dubbelscherm
Met vriendelijke groet,
Andre Heusdens

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (24-1-2012 06:27:08)

Hallo Andre,

Wat bedoel je met dubbel scherm?

 


Comment by: Andre Heusdens (25-1-2012 12:26:52)


Hallo Jan Karel,
Wat ik bedoel met een dubbel scherm, dat er twee excels tegelijk worden opgesteld en krijg de tweede niet weg, erstaan 2 excelschermen over elkaar.
Met vriendelijke groet,
Andre Heusdens

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (25-1-2012 22:47:34)

Hallo Andre,

Gebruik svp onderstaand email adres, dan kan je mij een schermafdrukje mailen hoe dat er precies uitziet.

 


Comment by: JvAken (16-3-2012 05:34:52)

Beste Jan Karel,

Ik gebruik (nog) Office 2000 en heb sinds vandaag het volgende probleem (zodoende heb ik deze site gevonden). In Windows heb ik 2 gebruikers ingesteld staan. Bij de ene gebruiker opent Excel met geen mogelijkheid meer, maar log ik in via de andere gebruiker opent Excel wèl. Excel kan bij de gebruiker met het opstartprobleem wel opgestart worden in de veilige modus. De vinkjes uitzetten bij invoegtoepassingen helpt niet. Bij het sluiten/terug opstarten staat het bovenste vakje ‘Analyses Toolpak’ weer aangevinkt. (stond ook als enige aangevinkt). De Windows foutmelding die ik krijg is:

AppName: excel.exe                
AppVer: 9.9.9.2719 ModName: exel.exe
ModVer: 9.0.0.2719 Offset: 00026d69

Als ik klik op de technische gegevens van de foutmelding krijg ik een waslijst aan tekentjes die me niets zeggen.

Waarschijnlijk is er gisteren of vandaag iets fout gegaan bij het afsluiten van Excel.
Heb systeemherstel uitgevoerd, maar dat geeft geen oplossing.
Wat kan het probleem zijn?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (16-3-2012 07:49:21)

Hallo JvAken,

Kijk eens onder het kopje "Excel's register elementen verwijderen" en probeer dat eens, ik vermoed dat dat wel werkt.

 


Comment by: Survival Life (5-12-2012 15:51:03)

Excel werkt sinds vandaag helemaal niet meer, eerst wel nog en dan kreeg ik af en toe de foutmelding:

'Er zijn onvoldoende systeembronnen voor een volledige weergave'

Deze melding komt zomaar tevoorschijn, heeft volgens mij niks te maken met een handeling die ik uitvoer. Als ik Excel nu aanklik of een excel bestand, dan opent hij wel maar vrijwel direct komt er een pop-up met de mededeling dat Excel niet meer werkt en dat er naar een oplossing voor het probleem wordt gezocht. Daarna kan ik dus niks en wordt Excel afgesloten.

Overigens heb ik ook problemen met Outlook, kan dit met elkaar te maken hebben?

Wij hebben Excel 2010 op de camputer staan.
Als ik overigens bij start > uitvoeren .xlb intik krijg ik geen zoekresultaten.

Graag uw reactie wat ik hieraan kan doen.
Met sportieve groet,

Survival Life

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (6-12-2012 07:34:30)

Hallo Survival life,

Zoeken naar .xlb doe je het best vanuit Verkenner gebruik makend van het zoekvakje. Zorg dat je start vanaf de C schijf, niet vanaf bijv. Mijn Documenten en zorg dat gezocht wordt in verborgen bestanden.

Werkt e.e.a. wel als je in veilige modus start?

 


Comment by: Survival Life (6-12-2012 12:05:08)

Geachte heer Pieterse,

Dank voor uw reactie, helaas is het .xlb bestand niet vindbaar, ook niet in verborgen bestanden en gezocht in de C schijf.

Excel in veilige modus gestart, ging op zich goed maar krijg zojuist weer de melding: 'Er zijn onvoldoende systeembronnen voor een volledige weergave'

Probleem ligt dus waarschijnlijk bij het feit dat er geen .xlb bestand vindbaar is, hoe kan ik dit verhelpen?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (6-12-2012 13:09:20)

Hallo Survival Life,

Er zal altijd een xlb bestand zijn. Ik vermoed dat de zoek instellingen niet juist zijn.

Kijk eens hier (plak dit letterlijk in de adresregel van verkenner):

%appdata%\Microsoft\Excel

Dat is waar ze op mijn systeem te vinden zijn.

 


Comment by: Kevin (20-12-2012 22:01:39)

Ik heb pas Office 2010 geinstalleerd en nu kan ik mijn excel bestanden niet meer openen door er op te dubbelklikken.

Openen vanuit Excel gaat wel.

Word enzo werken probleemloos. Ik heb alle tips hierboven al gevolgd.

Kan iemand helpen?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (21-12-2012 16:48:56)

Hoi Kevin,

Heb je ook al een reparatie van je Office installatie gedaan?

 


Comment by: Kevin (22-12-2012 12:50:55)

"Comment by: Jan Karel Pieterse (12/21/2012 4:48:56 PM)
Hoi Kevin,

Heb je ook al een reparatie van je Office installatie gedaan?"

Hey Jan Karel

Ja dit hebben we ook al geprobeerd. Het vreemde is dat op de vaste computer het wel werkt, maar niet op de laptop.

Grtn

 


Comment by: Kevin (23-12-2012 21:20:55)

Beste

Heb al 2x een herstel geprobeerd en heeft niets opgelost.

Grtjs

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (24-12-2012 16:42:21)

Hoi Kevin,

Een andere manier is het standaard programma wijzigen dat gebruikt wordt om xlsx/xlsm bestanden te openen door in verkenner rechts te klikken en te kiezen voor openen met. Kies bijvoorbeeld eerst voor iets heel anders (Word of zo) en herhaal dit proces en kies vervolgens voor Excel. Wel goed opletten dat je het betreffende bestand niet per ongeluk opslaat vanuit die andere applicatie!

 


Comment by: Kevin (24-12-2012 16:47:28)

Beste

Dit heb ik ook meermaals geprobeerd. Jammer genoeg hielp dit niet. We zullen terug naar de winkel moeten om het daar is te laten bekijken.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (28-12-2012 14:27:13)

Hoi Kevin,

Ik geef je niet veel kans bij de winkel :-(

Heb je ook al eens geprobeerd Office helemaal te verwijderen en daarna opnieuw te installeren?

 


Comment by: Kevin (28-12-2012 15:14:01)

Nee heb ik nog niet geprobeerd.

Ik zal dit nog proberen als ik de kans krijg.

Grtn

 


Comment by: Kevin (28-12-2012 15:31:30)

Blijkbaar is het verwijderen en herinstalleren al 2x geprobeerd zonder succes.

Bij de winkel wisten ze het ook niet te vinden. Ook zij gingen meer opzoekwerk doen en iets laten weten.

We zijn ten einde raad. En het vreemde is dat het op de 2 andere pc's perfect werkt!

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (28-12-2012 16:23:21)

Misschien dat het helpt om een nieuwe gebruiker op dat systeem aan te melden.

 


Comment by: Kevin (28-12-2012 16:37:59)

Een nieuw gebruikersaccount op dezelfde laptop bedoel je?

Wat zou dat dan helpen? De pc blijft dan toch hetzelfde, niet?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (28-12-2012 17:11:50)

Hoi Kevin,

Dat is inderdaad wat ik bedoel. Het wil nog wel eens helpen by mysterieuze problemen.

 


Comment by: Kevin (29-12-2012 10:53:32)

Beste Jan Karel

Dit heeft het probleem inderdaad opgelost. Raar maar waar.

Nu moeten we alle gegevens nog overzetten naar de nieuwe account.

In ieder geval bedankt voor de hulp.

Grtn Kevin

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (29-12-2012 16:46:33)

Hoi Kevin,

Dat betekent dat het probleem waarschijnlijk in het register zat voor die gebruiker op de PC.

Mooi dat het is opgelost.

 


Comment by: Martin (6-2-2013 12:04:06)

Via kantoor een excel bestand gekregen die in excel 2010 gemaakt is, ik gebruik excel 2007.
Bij het open van het bestand geen enkel probleem, maar zodrag de macro's open om het bestand automatisch op te slaan loopt excel vast, dit zelfde gebeurt als ik de macro om automatisch de inhoud per e-mail wil versturen. Ik krijg geen foutmelding.
Gebruik dit excel bestand in excel 2003 dan krijg bij de boven beschreven handeling de foutmelding: Compile error can't find project or libary en dan gaat het om de termen [Format] en [Environ$]
onder excel 2010 functioneert het excel bestand gewoon, het bestand is als excel 2007 opgeslagen

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (6-2-2013 16:54:37)

Hallo Martin,

Kan je het bestand eens sturen?

 


Comment by: pascal (3-8-2014 19:40:01)

sinds een paar weken krijg ik een foutmelding als ik in Excel de help functie wil aanroepen ik krijg de volgende melding
"Er is een onverwacht probleem met de Help-viewer. Doorgaan is niet mogelijk"
Op het net gezocht en het volgende heb ik gedaan
1. google chrome hersteld
2. help map op de C schijf verwijderd (na opstart Excel kwam                 deze vanzelf weer in de lijst te staan)
3. Office hersteld
Bij Word krijg ik geen melding en werkt de viewer gewoon
ook in chrome en I.E werkt de help functie gewoon
Dus alleen in Excel en in de Vba Editor van Excel heb ik dit probleem.
Enig idee waar dit aan zou kunnen liggen??

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-8-2014 16:59:05)

Hoi Pascal,

Heb je al geprobeerd alle invoegtoepassingen uit te schakelen? Denk ook om de COM invoegtoepassingen (zoals PowerPivot).

 


Comment by: pascal (4-8-2014 18:58:38)

alles uitgeschakeld onder Excel
de invoegtoepassingen in de Vba Editor waren er geen aanwezig

 


Comment by: pascal (4-8-2014 19:05:32)

Ik vergeet er bij te vermelden dat het euvel begonnen is nadat ik een register herstel programma had geinstaleerd en deze het register uiteraard heeft aangepast en weet ik wat al nog niet meer om mn laptop te versnellen enz enz... het progje heb ik inmiddels verwijderd en mn pc hersteld naar een vroegere datum dan de instalatie datum van dat progje, maar helaas ook dit heeft niet mogen baten. Het enigste wat wel werkt is als ik als een andere gebruiker inlog dan werkt de Help-viewer wel.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (12-8-2014 10:41:19)

Hallo Pascal,

In dat geval helpt denk ik alleen een volledige herinstallatie en mogelijk moet je ook WIndows een reparatie laten uitvoeren.

 


Comment by: Hans (21-4-2015 06:59:10)

Hoi.
Ik werk met verschillende werkbladen die koppelingen bevatten die normaal gesproken automatisch bijgewerkt worden dus het werkblad "totale kosten" wordt bijgewerkt vanuit de werkbladen "kosten a" , "kosten b" etc.
Sinds kort werken de koppelingen niet meer. Middels de optie "koppelingen bijwerken" en dan de bron opnieuw instellen werkt het ook niet.
De koppeling nieuw aanmaken werkt ook niet. Als ik in een veld het "=" teken zet en dan naar het andere werkblad ga en daar in het betreffende veld klik maakt hij de formule niet aan. Hij doet gewoon niets meer.
Ik had al problemen met Excel (fout bij verzenden gegevens etc.) als ik bestanden wilde openen maar dat is opgelost. Ik vermoed dat dit ermee te maken heeft. Is er een oplossing ?!?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (21-4-2015 08:00:34)

Hoi Hans,

Staat automatisch herberekenen soms uit? Bestand, opties, Formules tabje.

 


Comment by: Hans (21-4-2015 08:19:39)

Staat allemaal keurig aan. Zoals gezegd, als ik de koppelingen opnieuw probeer te maken ( dus de formule opnieuw invoeren) dan werkt dat ook niet. Ik toets in "=" en ga naar het betreffende veld in het andere werkblad maar dan gebeurt er niets. Hij maakt dan niet de formule = C:/users/etc.etc.
Ik denk dat het probleem ergens anders zit. Ik had opstartproblemen ( fout bij het verzenden van) maar die zijn opgelost. Zat in het register. Dit probleem kwam gelijktijdig maar is helaas nog niet opgelost.
Ik heb geen virussen en geen Malware ( alles gescand etc.etc. ) met Norton en Malware-bytes.

 


Comment by: Hans (21-4-2015 11:09:19)

Ik ben (dank !) een stapje verder. Als ik in werkmap A iets wijzig en het opsla (en het weer sluit ) en ik open vervolgens werkmap B ( dat de koppelingen bevat ) dan is het bijgewerkt !
Ik begin te vermoeden dat Excel werkbladen niet herkent want ;
- Als ik een werkblad van de ene map naar de andere wil kopieeren (staan beide open) dan ziet hij die andere map niet.
- Als ik klik op koppelingen bewerken, koppelingen wijzigen staan álle andere werkmappen op 'onbekend'.
- Als ik een nieuwe koppeling wil maken (formule "=" en klikken in het betreffende veld van de andere werkmap) gebeurt er niets.

Het is dus volgens mij meer een HERKENNINGSPROBLEEM want de koppelingen zelf lijken (nu) te werken.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (21-4-2015 13:07:51)

Hoi Hans,

Werkt het wel in een ander Excel bestand?

Controleer de celopmaak van de betreffende cellen eens, is deze ingesteld op tekst?

 


Comment by: Hans (21-4-2015 19:10:22)

Nee, het werkt nergens. Het lijkt, zoals ik zei, wel of Excel andere werkmappen niet meer herkent. Dat blijkt het meest uit het kopieeren van een werkblad naar een andere werkmap. Je opent beide werkmappen en geeft aan kopieeren naar een andere map maar hij toont dan niet de andere, ook geopende, map. Als Excel andere, geopende mappen, niet herkent is het logisch dat je ook geen koppelingen kan aanbrengen.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (21-4-2015 19:17:35)

Hoi Hans,

Lijkt erop dat je twee Excel sessies open hebt staan. Kijk eens in taakvenster of er twee "Excel.exe" processen zijn.

 


Comment by: Hans (25-4-2015 16:32:06)

Nee, maar eentje

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (27-4-2015 17:27:03)

Hoi Hans,

Kunnen we deze discussie wellicht via mail voortzetten (zie onderaan pagina)?

Graag dan wat schermafdrukjes of zo van wat je aan het doen bent.

 


Comment by: Theo Wolfs (30-4-2016 00:50:55)

Beste Heer Pieterse,

Ik ben zelf een hulpverlener op een gratis helpsite, maar nu zit ik toch echt vast met een eigen probleem.

Mijn Office 2007 Pro werkte niet goed meer, en ik heb deze verwijderd en terug geïnstalleerd op mijn Win 7.
De vroegere fout is verdwenen, maar als ik nu in Excel de Windows-toetsencombinatie Ctrl+C (of Ctrl+V) gebruik, dan krijg ik een foutmelding van Microsoft Visual Basic:
Systeemfout &80004005(-2147467259) en het systeem blijft wachten op een antwoord. Ik kan nergens nog op klikken in Excel, en moet hem afsluiten via Windows taakbeheer.

In Word werken de sneltoetscombinaties wel nog.

Ik vind geen enkele referentie naar deze fout op het internet, enkel eentje hier op jou site, maar die is van een 2003-gebruiker, en de link naar het KB geeft: "geen ondersteuning meer".

Kunt U mij mogelijk helpen?

Met vriendelijke groeten,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (30-4-2016 11:34:40)

Hallo Theo,

Heb je de opties in dit artikel al geprobeerd? Kijk om te beginnen eens naar het uitschakelen van invoegtoepassingen en het niet laden van bestanden uit de XLSTART map.

 


Comment by: Theo Wolfs (30-4-2016 12:47:26)

Beste heer Pieterse,

Excuses dat ik dit niet eerder geprobeerd heb. Ik was in de veronderstelling dat dit enkel werkzaam was bij opstart- of afsluitproblemen. Ik heb bij deze uw raad gevolgd.
Automation was geen optie, Run laat mij in deze Windows niet genoeg karakters typen om het hele pad in te geven.
Hanmatig dus:
De map XLSTART is leeg.
In Opties voor Excel zijn er twee invoegtoepassingen die de fout veroorzaken:
- Wizard Opzoeken
- Wizard Voorwaardelijke opmaak
Als ik beide uitvink dan werkt Ctrl+C weer normaal.
Is het noodzakelijk dat de invoegtoepassingen voor deze wizards ingeschakeld zijn?
Wat is de "Wizard" Opzoeken? Start/Zoeken en Selecteren?
Net zoals "Zoeken en selecteren" normaal werkt, kan ik nu toch ook "Voorwaardelijke opmaak" gebruiken?

Al heel erg bedankt met de zeer snelle en goede hulp.
Met vriendelijke groet,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be 


Comment by: Jan Karel Pieterse (30-4-2016 14:54:56)

Hoi Theo,

De titel van het artikel geeft inderdaad geen indicatie dat er ook problemen met het werken met Excel mee kunnen worden opgelost.

Ik ken die twee invoegtoepassingen niet. Je hebt ze niet nodig om bestaande Excel functionaliteit gewoon te kunnen gebruiken.

 


Comment by: Theo Wolfs (30-4-2016 18:20:17)

Prachtige hulp.
Heel erg bedankt.
Ik zal uw site en producten graag aanprijzen op onze site.

Met vriendelijke groet,

Theo Wolfs

www.Oplossing.be
wolfs.theo@telenet.be
SoftAid@oplossing.be

 


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.