Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Producten > RefTreeAnalyser > Waarom RefTreeAnalyser?
This page in English

Waarom RefTreeAnalyser?

Eenvoudig door de verwijzingen-boom navigeren

De "formules controleren" mogelijkheden die Excel biedt toont vanuit de huidige cel een reeks pijlen op uw werkblad, waarmee u kunt zien welke cellen aan deze cel zijn gekoppeld. Het is echter niet eenvoudig om deze cellen allemaal langs te gaan, bijvoorbeeld om te zien welke formule ze bevatten. Vooral als er ook nog meerdere verwijzingen zijn naar andere werkbladen en deze ook nog vrij lange namen hebben:

Buy RefTreeAnalyser now!

Excel's dialoogvenster om verwijzingen te volgen groepeert deze niet op aaneengesloten bereiken van cellen, maar laat voor iedere cel een regel zien.

RefTreeAnalyser doet dit veel beter:

Buy RefTreeAnalyser now!

Visualiseer de verwijzingen

Als u een meer visuele benadering handig vindt, probeer dan de "Visualize" optie:

Visualize optie van RefTreeAnalyser

Buy RefTreeAnalyser now!

Zie wat je objecten doen

De Object reference mogelijkheid van de tool geeft inzicht in welke cellen door welke objecten op je werkbladen worden gebruikt:

RefTreeAnalyser Object References Screen

Zie direct welke cellen belangrijk zijn voor de huidige cel

Alhoewel u met Excel (met de werkbalk "formules controleren") kunt zien welke cellen de huidige cel nodig heeft voor haar berekeningen is het erg lastig om hiervan een overzichtelijk beeld te krijgen, zie voorbeeld hieronder:

De RefTreeAnalyser vereenvoudigt dit eveneens: u krijgt een duidelijk overzicht van alle bron en doel cellen van de huidige cel  (tot op maximaal 5 niveau's diep!). De schermafbeelding hieronder laat zien hoe de RefTreeAnalyser dezelfde analyse als hierboven laat zien:

RefTreeAnalyser bekijkt ook de objecten op alle werkbladen (zoals grafieken, draaitabellen, formuliercontrols, ...). Als de geanalyseerde cel binnen hun bronbereik valt, dan zullen die objecten ook in de lijst met "dependents" worden getoond, in zwart (het schermafdrukje hierboven laat geen object verwijzingen zien). Ook als je cel data validatie formules of voorwaardelijke opmaak formules bevat, zullen deze worden geanalyseerd op precedents en dependents.

Buy RefTreeAnalyser now!

Localiseer kringverwijzingen

Excel kan detecteren of uw werkmap kringverwijzingen bevat, maar geeft u slechts de mogelijkheid om er 1 te tonen. De RefTreeAnalyser detecteert alle kringverwijzingen in uw bestand en toont deze in een eenvoudig navigeerbaar overzicht.

Kringverwijzingen

Buy RefTreeAnalyser now!

Analyseer de struktuur van je werkmap

RefTreeAnalyser geeft je de mogelijkheid om een visuele weergave te krijgen van hoe de verschillende werkbladen in een Excel werkmap samenhangen: welke werkbladen gebruiken informatie van een bepaald werkblad en andersom: uit welke werkbladen haalt een bepaald werkblad informatie. In dat rapport wordt het aangeklikte werkblad in een andere kleur weergegeven evenals de pijlen die de gegevensstroom van en naar dat werkblad vertegenwoordigen:

Circular references

Indien op een rechthoek van een werkblad wordt geklikt, dan verschijnt meer gedetailleerde informatie over dat werkblad:

Circular references

Buy RefTreeAnalyser now!

Maak snel een rapport

Excel's "formules controleren" tool heeft geen rapportage-mogelijkheid.

De RefTreeAnalyser wordt geleverd met een Rapportage optie welke de huidige analyse voor u vastlegd in een nieuw werkblad in uw werkmap. Hieronder een voorbeeld van een rapport:Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.