Hulp op afstand

Deze pagina geeft mij de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot uw computer (met uw toestemming uiteraard) om een probleem op te lossen.

Indien u interesse heeft om dit systeem te gebruiken, neem dan contact op zodat we de benodigde details uit kunnen werken.

Klik hier om verbinding te makenClick for remote assistance