Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Opmaak profielen in Excel > Gedeeltelijk profiel
This page in English

Opmaak profielen in Excel

Afwijken van onderdelen van een opmaakprofiel

Wanneer je van een cel met een bepaald opmaakprofiel een eigenschap wijzigt die deel uitmaakt van het opmaakprofiel, dan zullen wijzigingen in dat deel van het opmaakprofiel niet langer aan die cel doorgegeven worden.

Als je dus het lettertype van bepaalde cellen hebt aangepast, terwijl het lettertype deel uitmaakt van het opmaakprofiel, dan zal het lettertype van deze cellen niet wijzigen indien je dit in het opmaakprofiel verandert:

Reeks cellen met opmaakprofiel, 1 wijkt af.

Reeks cellen met opmaakprofiel, 1 wijkt af.

Je kan cellen weer van het standaard profiel voorzien door ze te selecteren en dan uit de keuzelijst (of uit het menu opmaak, opmaakprofiel) het opmaakprofiel te kiezen (ook als dit reeds het geselecteerde profiel is) en vervolgens op "Nee" te klikken op de vraag die onderstaande figuur toont. Merk op dat Excel 2010 (en 2013 en 2007) deze vraag nooit stelt en de actie uitvoert die bij "Nee" kiezen hoort. De vorige bladzijde beschrijft wat Ja en Nee doen.

Bevestiging hoe opmaakprofiel moet worden toegepast op de selectie

Bevestiging hoe opmaakprofiel moet worden toegepast op de selectie


 


Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.