Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Text Importeren
This page in English

Tekst bestanden importeren in Excel werkbladen

In dit artikel laat ik zien hoe je het importeren van .txt, .prn en/of .csv bestanden in een Excel werkblad kunt vereenvoudigen.

Dit artikel is ook gepubliceerd op n van de Microsoft blogs: (blog bestaat helaas niet meer).

Inleiding

Als je ooit geprobeerd hebt om een tekstbestand te openen in Excel, dan heb je al kennis gemaakt met de "Wizard Tekst importeren".

Als je bovendien wel eens een CSV bestand met Excel geopend hebt dan weet je ook, dat deze handige wizard niet wordt gestart bij dit type bestanden.

Wat te doen, als je in de situatie zit dat je regelmatig bestanden moet importeren met een identieke structuur, waarbij je dus iedere keer precies dezelfde tekst importinstellingen nodig hebt?

En hoe importeer je de gegevens uit die bestanden in hetzelfde werkblad, zonder de importdefinitie steeds opnieuw op te moeten geven?

Ik laat het hieronder zien..

Instellen welk (soort) bestand gemporteerd moet worden

Selecteer eerst het werkblad waar je de gegevens in wilt ontvangen.

De hierna volgende stappen verschillen naar gelang uw Excel versie.

Excel 2013/2010/2007

Zoek op het lint de tab Gegevens op en klik vervolgens op de dropdown  "Externe gegevens ophalen" en tenslotte op de knop "Van tekst".

 De "Van tekst" knop op de Gegevens tab van het lint

De "Van tekst" knop op de Gegevens tab van het lint

Selecteer het juiste bestand uit het volgende dialoogvenster:

Het dialoogvenster Tekstbestand importeren

Het dialoogvenster Tekstbestand importeren.

Klik Importeren. (lees verder na de sectie over Excel 2003 en ouder)

Excel 2003 en ouder

Kies uit het menu Data, Externe gegevens importeren, Gegevens importeren... Het volgende dialoogvenster wordt  geopend:

Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren in Excel 2003

Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren in Excel 2003.

Selecteer onderaan de optie "Tekstbestanden" en zoek vervolgens het juiste bestand op:

Venster Gegevensbron selecteren, een bestand selecteren

Venster Gegevensbron selecteren, een bestand selecteren

Alle versies: De import instellingen definiren

Tot nu toe hebben we alleen maar opgegeven wat we willen importeren. Nu is het tijd om aan te geven hoe dit moet gebeuren. Deze sectie geldt voor alle Excel versies, in ieder geval terug tot Excel XP, maar waarschijnlijk ook daarvoor. De schermafbeeldingen die je hier ziet kunnen daarom licht afwijken van wat je zelf ziet, maar het principe is gelijk.

Klik op de Openen knop. De Wizard Tekst importeren opent haar deuren:

Stap 1 van de Wizard Tekst importeren, definieer het bestandstype

Stap 1 van de Wizard Tekst importeren, definieer het bestandstype.

In dit voorbeeld heb ik aangegeven dat mijn bestand van het type Windows (ANSI) is en dat ik een bestand heb met scheidingstekens. Klik op Volgende als de instellingen goed staan voor jouw bestand.

Stap 2 van de wizard geeft de mogelijkheid om de scheidingstekens in te stellen. Ik heb hem ingesteld op Komma:

 Stap 1 van de Wizard Tekst importeren, definieer het scheidingsteken

Stap 2 van de Wizard Tekst importeren, definieer het scheidingsteken

Klik weer op Volgende om in stap 3 te komen, waar je voor iedere kolom kunt instellen wat het formaat van die kolom moet zijn. Ik heb het datumformaat van de eerste kolom ingesteld op de volgorde DMJ. Klik op een kolom als je het formaat ervan wilt aanpassen.

Stap 3 van de Wizard Tekst importeren, kolom formattering instellen

Stap 3 van de Wizard Tekst importeren, kolom formattering instellen

Als je op de knop Geavanceerd klikt, dan kan je instellen welk decimaalteken moet worden gebruikt tijdens het importeren:

Het dialoogvenster Geavanceerde instellingen voor tekst importeren

Het dialoogvenster Geavanceerde instellingen voor tekst importeren

Merk op, dat de instellingen in dit venster gelden voor alle kolommen.

Nadat alle kolommen zijn ingesteld klik je op de knop Voltooien. Excel opent nu het venster Gegevens importeren en vraagt daarmee waar je de gegevens wilt plaatsen. Selecteer de juiste plek in je bestand.

Het dialoogvenster Gegevens importeren

Het dialoogvenster Gegevens importeren

Ho nu even! Nog niet op OK klikken! Klik op de knop Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik opent zich. Hier kan je enkele belangrijke instellingen wijzigen.

Het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik

Het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik

Merk op, dat ik enkele belangrijke eigenschappen heb uitgelicht. Ik bespreek die hieronder.

Querydefinitie opslaan

Laat deze aangevinkt, anders moet je de instellingen telkens opnieuw doen en dat was nou net niet de bedoeling!

Vragen om bestandsnaam bij vernieuwen

Als je dit vakje aanvinkt, dan zal Excel bij het vernieuwen van de gegevens altijd om een bestandsnaam vragen. Laat dit vakje uitgevinkt als je bestandsnaam en -locatie steeds dezelfde is.

Bestaande cellen overschrijven met nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

Welke selectie hier het beste is, hangt helemaal af van je specifieke situatie. De eerste twee mogelijkheden zorgen ervoor, dat gegevens onder je importeerbereik omlaag geduwd worden c.q. omhoog getrokken worden als je meer of minder gegevens importeert.

Ik beveel aan om voor te importeren gegevens een apart werkblad te nemen, waarop niets anders staat dan het importeerbereik en eventuele naastgelegen formules.

Formules doorvoeren naar aangrenzende kolommen

Een hele handige optie. Heb je het plan om een berekening te doen met elke rij van de import, dan zorgt deze optie ervoor dat deze cellen ook formules blijven houden als de hoeveelheid gegevens toeneemt.

Klik OK als je tevreden bent met de instellingen.

Importeren van de gegevens

Tenslotte klik je op OK en je gegevens worden ingelezen.  Mijn werkblad ziet er nu zo uit:

Resultaten na het importeren

Resultaten na het importeren

Nu de import juist is ingesteld zou ik het bestand maar eens opslaan.

De gegevens vernieuwen

Tot nu toe was alles erop gericht om de import instellingen juist te krijgen en ervoor te zorgen dat we die niet nog eens hoeven in te stellen. Maar hoe importeer je nou een nieuw bestand? Heel eenvoudig. Klik op een willekeurige cel in de tabel.

Vervolgens moet er op "Vernieuwen" worden geklikt. Het hangt af van je Excel versie waar deze zich bevindt:

Excel 2013/2010/2007

Op de tab Gegevens bevindt zich de groep "Verbindingen met daarin de knop "Alles vernieuwen". Klik daarop en kies voor Vernieuwen:

De knop Vernieuwen in Excel 2007

De knop Vernieuwen in Excel 2007

Als je de optie om te vragen om een nieuw bestand had ingesteld moet je dat nieuwe bestand nu opgeven.

Excel 2003 en ouder

In Excel 2003, is de optie om te vernieuwen onder andere op twee plaatsen te vinden:

1. Op het Data menu (maar alleen indien je een cel in een gemporteerde tabel hebt geselecteerd):

De knop Gegevens vernieuwen in het Data menu

De knop Gegevens vernieuwen in het Data menu

2. Op de werkbalk Externe gegevens:

De knop Gegevens vernieuwen op de werkbalk Externe gegevens

De knop Gegevens vernieuwen op de werkbalk Externe gegevens

Zo. Klaar!

Conclusie

Het importeren van tekst bestanden in Excel kan een arbeidsintensief proces zijn, als je dezelfde stappen steeds opnieuw moet doen. Door de importopties die Excel biedt op de juiste manier te gebruiken kan je jezelf echter veel tijd besparen. Tegelijkertijd neemt hierdoor de consistentie van je gegevens toe doordat er geen fouten meer worden gemaakt bij het importeren.

Dit artikel heeft een overzicht gegeven over hoe e.e.a. in Excel kan worden ingericht.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, hieronder is de mogelijkheid deze in te vullen.


Vragen, suggesties en opmerkingen

Al het commentaar over deze pagina:


Comment by: Roel Rovers (29-11-2011 15:04:28)

Aansluitend op het bovenstaande verhaal heb ik een vraag.

Bankmutaties worden door mij gedownload in csv, over meerdere jaren en vele rekeningen. Deze aparte werkbladen zou ik willen samenvoegen tot een groot werkblad. Daarna wil ik met de draaitabel functie filters maken en rapporteren.

Wat tijdens het samenvoegen mij hindert is het einde gegevensbereik teken (pijltje). Hierdoor kan ik de gegevens van een tweede werkblad niet plakken onder de gegevens van het eerste werkblad.
Het vergroten van het gegevensbereik levert geen goed resultaat op bij namen beheer.

Weet u misschien een goede werkwijze?

Bij voorbaat dank voor het antwoord.

Roel Rovers

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (29-11-2011 23:19:33)

Hallo Roel,

Gek genoeg zegt het einde gegevensbereik pijltje mij niets, is dat het piepkleine symbooltje dat in de cel helemaal rechts-onder van een Excel tabel te zien is (2007 en 2010)?

Zo ja, dan zou je de gegevens gewoon direct onder de tabel moeten kunnen plakken en dan zou Excel de tabel automatisch uit moeten breiden.

 


Comment by: Wouter (18-1-2012 08:43:36)

Ik heb het bovenstaande al eens toegepast. En dat werkt erg prettig, voornamelijk dat hij bij het openen vraag om welk bestand er gekoppeld moet worden.

Maar ik zit nu met een geval dat ik een .xls bestand wil gebruiken. Dit lukt op zich wel maar nu krijg ik de optie niet zichtbaar om hem bij het opstarten te vragen welk bestand er geopend moet worden. Hij opent altijd hetzelfde bestand. Is hier een mogelijkheid voor? Alvast bedankt voor het antwoord! Ik gebruik Excel 2007.

Met vriendelijke groet,

Wouter Lettinga

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (18-1-2012 09:40:53)

Hallo Wouter,

Dat kan helaas niet zonder VBA. Welke code nodig is hangt af van de gebruikte methode van "koppelen". Hoe heb je dat gedaan?

 


Comment by: Wouter (20-1-2012 01:08:11)

Beste Jan Karel,

Bedankt voor je antwoord. Dat is in ieder geval duidelijk. VBA heb ik eigenlijk nooit gebruikt in excel. Ik denk dat ik het dan even handmatig doe. Maar in ieder geval bedankt.

Met vriendelijke groet,

Wouter

 


Comment by: Henk (5-6-2014 08:28:26)

Ik heb een csv bestand van mijn bank gedownload. Nu wil ik de bankinformatie aanvullen door een nieuw csv bestand te downloaden en bij het eerdere bestand te voegen. Dat doende verdwijnt alle eerder gedownloade informatie en wordt alleen de nieuwe informatie zichtbaar.
Wat doe ik verkeerd. Graag uw mogelijke oplossing.
Groet
henk

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (5-6-2014 08:31:50)

Hoi Henk,

Wat je zou kunnen doen is voordat je het nieuwe bestand download, eerst het oude kopieren naar een ander werkblad. Als je volgende downloads steeds onder de voorgaande plakt, dan krijg je op die manier een historie.

NB: tekst geschreven in alleen hoofdletters wordt op internet geinterpreteerd als schreeuwen en dus als onbeleefd. Ik heb daarom even jouw bericht omgezet.

 


Comment by: Paul (18-9-2014 21:45:23)

Ik zou heel graag je hulp willen inroepen bij mijn onderstaande 2 uitdagingen.

Ik importeer ook mijn bankgegevens en heb een macro hiervoor gemaakt. In de macro staat de naam van het te importeren bestand. De naam van dat bestand is nagenoeg telkens gelijk op een datum achter de naam na. Ik zou graag willen dat ik in de macro een ' wildcard' achter het eerste deel van het te importeren bestand zet zodat ik niet steeds de naam hoef aan te passen van het gedownloade bestand van de bank. Kun je aangeven of dat kan en hoe dat zou kunnen.

Daarnaast komt de macro telkens terug met een te bevestigen 'ok' als reactie op het verwijderen van een tijdelijk tabblad door de macro. Die ok-bevestiging zou ik ook graag willen 'automatiseren' in de macro. Is dat mogelijk ? en zo ja hoe kan ik dat doen ?

bvd

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (19-9-2014 12:11:04)

Hoi Paul,

Kan je niet de procedure gebruiken die in bovenstaand artikel staat? Dan heb je die macro niet nodig.

Zet dit in je code om de waarschuwing te voorkomen (wel na de actie weer op false zetten):
Application.DisplayAlerts = False

 


Comment by: Paul (20-9-2014 15:20:26)

Hoi Jan Karel
Omdat ik ook wel eens andere bestanden importeer kies ik niet voor de bovenstaande uitwerking maar een macro die telkens de instellingen afloopt. Nadeel is dus de te importeren bestandsnaam met datum van de bank. Dat pas ik na import dus handmatig aan door de datum te verwijderen. Een ' wildcard' of een manier om alleen het eerste deel van de bestandsnaam te laten lezen door excel zou dus handig zijn voor me, maar ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen.

De application.DisplayAlerts = False (zonder de toevoeging) werkt prima bij me !! Aan het einde van de macro heb ik 'm weer op True gezet. Werkt echt prima !! Mocht je nog een mooie oplossing weten voor de bestandsnaam dan hoor ik dat graag. Heel erg bedankt voor je hulp !!!!

mvrgr Paul

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (22-9-2014 13:29:50)

Hoi Paul,

Kijk eens naar de functie "GetOpenFileName", bijv:

Sub GetOpenFileNameExample()
    Dim vFilename As Variant
    Dim sPath As String
    sPath = "c:\windows\temp\"
    ChDrive sPath
    ChDir sPath
    vFilename = Application.GetOpenFilename("text files (*.txt),*.txt", , "Please select the file(s) to import", , False)
    If TypeName(vFilename) = "Boolean" Then Exit Sub
    If CStr(vFilename) = "" Then Exit Sub
    If Dir(CStr(vFilename)) <> "" Then
    MsgBox "Exists!!!"
    Else
' Now do something with vfilename, like:
' Workbook.OpenText Filename:=vFilename
End If
End Sub


 


Comment by: Ies Biekart (29-9-2014 15:15:05)

Hallo Jan Karel
Ik importeer (Excel 2010)geregeld bestanden van de bank als csv bestand (penningmeester vereniging)en doe dat op de manier zoals beschreven en in een apart werkblad. Daarna kopieer ik de gewenste gegevens naar het uiteindelijke werkblad waar ik ze nodig heb. Er zijn inmiddels aardig wat gekoppelde csv-bestanden en loop er nu tegen aan dat ik geen nieuwe bestanden meer kan importeren. (de velden in het tabblad "gegevens" van het lint blijven grijs). Wellicht had ik eerde op diezelfde plek een (verkeerd) csv bestand gemporteerd en heb dat verwijderd, maar weet dat niet zeker. Mijn vraag: Is er een maximum aantal csv bestanden wat je kunt importeren? wat kun je aandragen als mogelijke fout en wat is de oplossing? Alvast hartstikke bedankt!

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (29-9-2014 16:30:13)

Hallo Ies,

Het kan zijn dat de de import-definitie per ongeluk hebt verwijderd. Kan je het hele blad leegmaken en opnieuw die csv definitie instellen?

 


Comment by: MJ (ies) Biekart (1-10-2014 11:59:44)

Jan Karel,
bij toeval heb ik zelf de oplossing ontdekt. Ik had inderdaad in die cel al eerder een import van gegevens uitgevoerd, die ik later had weggehaald omdat de import onjuist was (verkeerde tekstbestandje). Toen ik een paar rijen naar beneden ging kon ik ineens wel importeren. De oplossing was dus om die "geinfecteerde" rijen te verwijderen. (Er stond gelukkig nog niets anders in)
De rijnummering wordt daarna automatisch weer opgelijnd en importeren is weer mogelijk.
Dank voor je antwoord.
Groetjes,
Ies

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (1-10-2014 12:40:32)

Hoi Ies,

Mooi zo!

 


Comment by: Jeroen (17-12-2014 11:24:39)

Beste Jan Karel
Is het ook mogelijk bij het inlezen van een tekstbestand in excel (via een macro) alleen die regels in te lezen waarbij de inhoud van 1 kolom voldoet aan een bepaalde voorwaarde. Dus iets in de trant van:
"WHERE gemeentenummer = 200"
Alvast bedankt voor je reactie!
Jeroen

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (17-12-2014 12:45:55)

Hoi Jeroen,

Ja dat kan, maar dan moet je de gegevens inlezen via MSQuery en daar als bestandstype Tekst kiezen. Kan zijn dat je er een nieuwe gegevensverbinding voor moet opstellen.

 


Comment by: Gerard (18-12-2014 11:35:59)

Beste Jan Karel,
Zou je deze laatste vraag iets uitgebreider willen beantwoorden? Ik zou nl ook graag een filter wille zetten in een "connection". Ik begrijp dat dat niet kan, maar Kan MSquery niet vinden. Ikmaak gebruik van excel 2010. Zit dit onder de groep "Get external Data" daar heb ik tekst gekozen maar kom dan in een soortgelijke schermen als bij de connection. Nergens zie ik waar ik het filter kan plaatsen.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (18-12-2014 15:10:03)

Hoi Gerard,

Je klikt op Gegevens, Van Andere bronnen en dan Van MS Query.

Dan kies je <nieuwe gegevensbron> en klik je op OK

Vervolgens geef je je nieuwe bron een naam en kies je in de drop down eronder voor "Microsoft Text Driver (*.txt, *.csv)"
Klik op Verbinden en haal het vinkje weg bij "Huidige map" als je een andere map dan de standaard map gebruiken wilt.

Klik op "Opties" om nader te specificeren welk tekstbestand je wilt gaan importeren. Kies een formaat en klik op "Opmaak definieren" (of zo, ik heb een Engelse versie van MS Query) en stel alles in.
Mij lukte het alleen zo niet omdat ik geen geschikte bestanden had.

 


Comment by: Gerard (19-12-2014 19:06:33)

Hartelijk dank voor de snelle reactie. Dat is inderdaad wel wat ik gedaan heb.
Maar onderstaand voorbeeld wat ik als document1.csv opgeslagen heb, wordt door MS query niet met kolommen geopend, er wordt niets met de ; gedaan. Alles komt in kolom A cel 1 tm 3 te staan, ipv kolom A tm C.
(De filter zou dan op kolom B <> leeg komen te staan.)
Enig idee wat ik niet goed doe?

Voorbeeld csv tekst:

kolom1;kolom2;kolom3
10;20;30
20;;58

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (19-12-2014 22:12:36)

Hoi Gerard,

MSQuery is inderdaad niet erg handig mbt impoteren van tekstbestanden, het viel mij ook tegen. Misschien dat dit beter gaat via msAccess? Dus importeren in Access, daarna is filteren vanuit Excel simpel.

 


Comment by: Antoine (1-1-2015 14:43:53)

Goedemiddag Jan Karel, ik heb jouw stappenplan gevolgd, maar het lukt mij niet om de csv bestanden boven elkaar gevoegd te krijgen.
Excel maakt nieuwe kolommen in plaats van nieuwe rijen. Ik alle 3 de opties bij "eigenschappen gegevens bereik" geprobeerd. En heb gekozen voor bestaand werkblad bereik =$A$1. Wat doe ik verkeerd? Ik gebruik office 365

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-1-2015 15:54:14)

Hoi Antoine,

Kan je uitleggen wat je bedoelt? Met het voorbeeld op deze pagina kan je alleen gegevens van meerdere CSV's onder elkaar krijgen met hulp van wat VBA die de connectie steeds aanpast, vernieuwd en dan de gegevens naar een ander tabblad kopieert. Volgens mij staat er op de engelse variant van deze pagina we ergens een voorbeeld in de commentaren:
http://www.jkp-ads.com/Articles/importtext.asp?AllComments=True

 


Comment by: Patrick Van Den Noortgaete (14-4-2015 11:30:08)

Hallo,

Vanop een site word een CSV bestand gedownload mat als decimaal teken "." en géén duizendtal-scheidingsteken.
Het zijn getallen (decimale graden).

Van zodra ik het bestand open converteert EXCEL het decimale teken van "." naar komma "," conform aan de LANDENINSTELLING.

EXCEL zet dan ook automatisch een punt als scheidingsteken voor de 1000-tallen.
Het helpt niet om dat veld BLANCO te laten in de instellingen van EXCEL, want ik wil géén scheidingsteken, het zijn decimale graden.

Ik voeg er wat data aan toe, en dan moet ik die file terug uploaden naar die site met "." als decimaal teken, dus als getallen (graden) en niet als tekst.

Maar dat gaat niet want EXCEL laat niet toe om voor die ene file de LANDENINSTELLINGEN aan te passen. Dat moet op WINDOWS niveau gebeuren, maar dan veranderen al mijn files.

Ik kan het omzeilen door een 2° gebruiker aan te maken met andere LANDENINSTELLINGEN en daar te werken, maar dit is niet zo praktisch.

Enige suggestie?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-4-2015 11:57:02)

Hallo Patrick,

Dat gaat inderdaad niet anders tenzij je VBA gebruikt zoals Dick Kusleika hier laat zien:

http://dailydoseofexcel.com/archives/2004/11/09/roll-your-own-csv/

 


Comment by: Pepita (15-4-2015 13:34:31)

Wat een lifesaver deze instructie....

Dankjewel.

Pepita

 


Comment by: Martijn Oomen (22-5-2016 21:22:56)

Ik ondervind een probleem bij de import van een CSV document in Excel.
Hopelijk kun je mij hierbij helpen.

Nadat ik mijn contacten heb geëxporteerd vanuit Outlook (CSV) lukt het mij niet deze op een goede manier te importeren in Excel.
Het probleem zit hem in het veld "notities" in Outlook.
Bij vele contacten in mijn outlook staat hier veel tekst (meerdere regels).
Ik gebruik dit veld om data van klanten in bij te houden (korte omschrijving van elk contact).
Nu krijg ik dit veld met geen mogelijkheid op een correcte manier in Excel.
De eerste lijn komt in de juiste cel maar vanaf dan gaat het mis.
Alle andere lijnen komen als aparte nieuwe lijnen in Excel te staan.
Op deze manier kan ik er niets mee doen.

Is er een manier om het veld "notities" vanuit outlook in één cel van een Excel werkblad te krijgen?

Bij voorbaat dank!

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (23-5-2016 09:23:19)

Hoi Martijn,

Kan je mij een (anoniem gemaakt) deel van die csv mailen (zie mail adres hieronder)?

 


Comment by: Fons Pelzers (21-6-2016 15:03:49)

hoe kan je de lege kolommen en de kolom met een komma makkelijk kan verwijderen uit een csv bestand?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (21-6-2016 16:05:21)

Hoi Fons,

In stap 3 kan je per kolom aangeven of deze moet worden geimporteerd of niet.

 


Comment by: Sander Veldkamp (1-8-2016 13:12:16)

Is het ook mogelijk om van een csv bestand ook elke Nde rij in een aparte kolom te plaatsen ? Dus bijvoorbeeld rij 1,4,7,10,13, etc. in kolom 2 en rij 2,5,8,11, etc in kolom 3 en rij 3,6,9,12,etc. in kolom 3 ?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (3-8-2016 11:42:51)

Hoi Sander,

Met deze functionaliteit gaat dit niet eenvoudig. Je zou eens naar POwerQuery (Get and Transform) moeten kijken, daar gaat het wel mee denk ik.
Of een VBA macrootje maken die dit doet.

 


Comment by: daan (22-6-2017 11:55:25)

Office 365 heeft excel verandert. Als txt document is een file van bijv. behr.nl niet meer op te slaan als opslaan als maar het wordt bijv. 170620 NN Basic_Mat_php en is dan in excel als CSV bestand niet meer te importeren. Hoe moet dat??? Bij een download van bijv. ING krijgt men als datum bijv. 20170620 hoe maakt men hier bijvoorbeeld 20-06-2017 van

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (22-6-2017 14:01:30)

Hoi Daan,

Ik begrijp de vraag even niet, kan je deze in kleinere deelproblemen opdelen en uitleggen?

 


Comment by: Philip (14-7-2017 09:19:15)

Weet iemand waarom onderstaande twee manieren om een bestand te openen een verschil opleveren in resultaat m.b.t. kolommen e.d.?

Onderstaande methode opent direct het bestand met verkeerde kolomindeling

strBestand = Application.GetOpenFilename
    Workbooks.Open Filename:=strBestand

Onderstaande methode opent meteen het bestand met alle kolommen goed...

Workbooks.Open Filename:= _
        "K:\BankNL template.csv"

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-7-2017 16:18:18)

Hoi Philip,

Dat heeft te maken met het gegeven dat VBA "Amerikaans" spreekt, maar kennelijk niet altijd :-) Als je de techniek hierboven beschreven gebruikt, dan heb je dit probleem niet.

 


Comment by: Philip (17-7-2017 09:15:35)

Hoi Jan Karel,

Maar hoe kan ik met die methode "variabel" bestand openen? Ik wil elke dag een ander bestand openen waarbij de naam telkens veranderd, dat zie ik in bovenstaande methode niet terug komen. Daarnaast moeten meerdere mensen gebruik maken van deze macro.

groeten, Philip

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (18-7-2017 21:46:32)

Hoi Philip,

Als je op vernieuwen klikt, dan zal Excel om een bestand vragen.

 


Comment by: Marco (25-7-2017 13:17:55)

ik heb txt bestanden met uniforme naamstellingen (alleen maandcode) is anders. voorbeeld "A001-Y17M01.txt" en "A001-Y17M02.txt". nu wil ik deze open met VBA , maar dan in een bestaand werkblad met de naam bij "Y17M01" (nu wordt er steeds een nieuw bestand met nieuw werkblad aangemaakt. Hoe kan ik dit het beste doen ?


Sub inlezen_KB__mnd()
    Sheets("Y17M01").Select
    Range("A1").Activate
    ChDir "L:\Boekhouding\KB_mnd\Y17"
    Workbooks.OpenText Filename:= _
        "L:\Boekhouding\Y17\A001-KB_export_M01_LAY760.txt" _
        , Origin:=65001, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
        xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=True, _
        Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), _
        Array(2, 1), Array(3, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Columns("A:C").Select
    Columns("A:C").EntireColumn.AutoFit
    Range("A2").Select
End Sub

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (13-8-2017 17:12:05)

Hoi Marco,

Is je vraag nog actueel?

 


Comment by: Krijn Boone (30-12-2019 22:08:00)

Geachte,
importeer al jaren de ING csv info in excel om zo mijn financien te beheren.
nu heb ik recent office 365 en kan ik voor het importeren niet meer kiezen vanaf welke regel.dus waar zit dat?
deze regel met kolomnamen is naderhand niet te verwijderen door mij, wat zie ik over het hoofd??
kan 365 wel zo instellen dat het op de "oude" manier gaat maar daar heb ik geen abonnement voor

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (6-1-2020 11:48:00)

Hoi Krijn,

ALs je de oude text import wizard gebruikt zou dat nog gewoon moeten werken.

 


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.