Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Besturingselementen > Beschrijving (3)
This page in English

Het gebruik van Besturingselementen

Gedetailleerde beschrijving van de elementen (3)

Keuzelijst

Een keuzelijst gebruikt u wanneer u de gebruiker de mogelijkheid wil geven een optie uit een lijst te kiezen. U zou hier ook een set keuzerondjes voor kunnen gebruiken, maar die zijn lastig dynamisch te maken, bijvoorbeeld als de lijst moet worden uitgebreid. Bij een klein aantal vaste opties hebben keuzerondjes de voorkeur. Gebruik de keuzelijst als het aantal keuzes niet te groot is, bij een groter aantal heeft de keuzelijst met invoervak de voorkeur.

U kunt de lijst die moet worden getoond direct uit een reeks cellen laten halen, of de keuzes middels VBA code toevoegen. Als de lijst op een ander werkblad staat, dan moet u deze lijst eerst een bereiknaam geven. Selecteer hiertoe de lijst en druk op control+F3 (In Excel 2007 en latere versies moet u daarna nog op "Nieuw" klikken) en voer een naam in voor de lijst. Vervolgens kunt u deze naam invullen in de betreffende eigenschap van het besturingselement.

De tweede belangrijke eigenschap is de LinkedCell, deze cel zal het resultaat van de selectie ontvangen:

Opties van de keuzelijst

Afbeelding 10, Twee belangrijke opties van het ActiveX keuzelijst element.

Opties keuzelijst formulier

Afbeelding 11: Twee belangrijke opties van het keuzelijst element uit de formulieren set.

Merk op, dat de formulier keuzelijst in de gekoppelde cel het indexgetal weergeeft en NIET de geselecteerde waarde. U kunt een formule zoals deze gebruiken om de gekozen waarde te achterhalen:

=INDEX(LijstVoorKeuzeLijst;C1)

Indien u de keuzelijst op Meervoudig of Uitbreiden hebt gezet, dan kan de gebruiker meer dan n keuze maken. De gekoppelde cel blijft dan altijd 0 weergeven (#N/B bij de keuzelijst uit de werkset besturingselementen) en u dient VBA code te gebruiken om de gekozen waarden uit te lezen.

Keuzelijst met invoervak

De keuzelijst met invoervak is geschikt voor de wat grotere hoeveelheden gegevens. Met dit invoervak (mits u de ActiveX variant gekozen heeft) is het ook mogelijk -middels VBA- om nieuwe waarden te laten toevoegen aan de keuzelijst indien een waarde wordt ingevoerd die niet in de lijst voorkomt. Dit kan niet met de keuzelijst uit de Formulieren set.

De twee belangrijke eigenschappen LinkedCell (Koppeling met Cel) en ListFillRange (Invoerbereik) werken op exact dezelfde manier als hierboven omschreven bij de keuzelijst. Bijkomend voordeel van de keuzelijst met invoervak is dat na de keuze alleen de gekozen waarde wordt getoond.


 


Vragen, suggesties en opmerkingen

Laatste 8 commentaren van in totaal 16 (Toon ze allemaal):

 


Comment by: Tony (9-11-2017 17:49:03)

een ActiveX-besturingselement - keuzelijst met invoervak

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (10-11-2017 13:52:34)

Hoi Tony,

Stel Excel in op ontwikkelmodus (ontwikkelaars tab) en dubbel-klik op de activeX control. Ervan uitgaande dat de control zich bovenop de cel bevindt die bewerkt dient te worden. De VBA editor opent. Plak deze code erin (pas de naam van je control aan in de onderstaande code):

Option Explicit

Dim mbNoEvent As Boolean

Private Sub ComboBox1_Change()
    If mbNoEvent Then Exit Sub
    ComboBox1.TopLeftCell.Value = ComboBox1.Value
    ComboBox1.Top = ComboBox1.TopLeftCell.Offset(1).Top
    mbNoEvent = True
    ComboBox1.ListIndex = -1
    mbNoEvent = False
End Sub

 


Comment by: Robby (13-2-2018 15:08:37)

Ik wil met keuzelijst met invoervak een cel kunnen selecteren waarin er een hyperlink staat om deze automatisch te openen.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (13-2-2018 17:33:49)

Hoi Robby,

Ik begrijp niet precies wat je hiermee bedoelt, kan je iets meer info geven?

 


Comment by: Robby (14-2-2018 07:53:44)

Ik heb in excel een lijst met hyperlinks die allemaal een nummer hebben. Ik zou graag via een zoekfunctie op nummer de hyperlink kunnen openen of naar de cel gaan waarde hyperlink staat (deze staan allen in kolom A). Bijkomend zou ik oog graag als ik een word van de naam van de hyperlink intik, een lijst krijgen van alle cellen waar dit woord in voorkomt (deze staan in kolom c)

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-2-2018 15:29:54)

Hoi Robby,

Zou je dat niet kunnen regelen via de normale filter functionaliteit?

 


Comment by: robby (15-2-2018 13:06:10)

Dat zou kunnen maar ik dacht dat het ook kon met een keuzelijst met invoervak. Heb dit al geprobeerd met de zoeken, maar dan neemt hij de hyperlink niet over, alleen maar de inhoud.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (19-2-2018 10:16:55)

Hoi Robby,

Kan wel, maar alleen middels een macro. Plaats je vraag anders eens op www.eileenslounge.com, daar wordt je zeker geholpen!

 


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.