Home Artikelen Index Links Nieuwsbrief

This page in EnglishHome > Artikelen Index > Kringverwijzingen >

Kringverwijzingen in Excel

Soorten kringverwijzingen

Eigenlijk zijn er maar enkele soorten kringverwijzingen te onderscheiden:

Opzettelijke kringverwijzingen

De belangrijkste overweging die je moet maken is of het model dat je aan het maken bent eigenlijk wel een echte kringverwijzing is. Vaak is er een manier om de berekening zo te herschrijven dat de kringverwijzing verdwijnt. Probeer altijd eerst of dit mogelijk is, voordat je daadwerkelijk in Excel gaat werken.

Sommige gebruikers maken expres (series van) kringverwijzingen om een rekenmodel iteratieve berekeningen uit te laten voeren. Voorbeelden van zulke modellen zijn modellen van chemische processen waarbij een (deel van) een voedingsstroom wordt gevormd door een gerecyclede uitvoerstroom van hetzelfde proces. Destillatieprocessen hebben vaak van dergelijke "loops" en als je zo'n proces wilt modelleren dan kan het gebruik van een kringverwijzing nuttig of zelfs noodzakelijk zijn.

Gebruik kringverwijzingen alleen als je ervan overtuigd bent dat ze noodzakelijk zijn. Moet je ze gebruiken, zorg er dan voor dat je rekenmodel goed is gedocumenteerd, liefst in de spreadsheet zelf. Maak daarbij duidelijk wat je bedoelingen zijn en hoe het model functioneert. Het is daarbij vooral belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat de kring in het model precies is.

Er zijn enkele subtypes kringverwijzingen te onderscheiden. Ik geef ze hier alleen weer onder de "Opzettelijke" kringverwijzingen, aannemende dat dat de enige situatie is waarbij je zou willen weten wat die subtypes zijn.

Cellen die naar zichzelf verwijzen

Het eenvoudigste type kringverwijzing is die waarbij een cel naar zichzelf verwijst. Dit wordt soms gebruikt wanneer men de waarde in een cel alleen onder bepaalde omstandigheden wil laten wijzigen. Een voorbeeld:

Stel dat je bij wilt houden wanneer een bepaalde waarde in een cel is ingevoerd, zonder gebruik te maken van VBA macro's. Een manier is om daarbij gebruik te maken van de functie VANDAAG in combinatie met de ALS functie:

Cel die naar zichzelf verwijst
Een cel die naar zichzelf verwijst

Zodra er iets in cel A1 wordt ingevuld zal het resultaaat van de test in de ALS functie ONWAAR worden waardoor de formule in cel B1 naar zichzelf gaat verwijzen. Daarmee zorgt de formule ervoor dat de huidige datum alleen in de cel wordt gezet als cel A1 leeg is.

Enkelvoudige kringen

Een ekelvoudige kringverwijzing ontstaat als iedere cel in de kring er slechts één keer in voorkomt. Een voorbeeld van een dergelijke kring staat hieronder:

A single circular chain
Een enkelvoudige kring van cellen die naar elkaar verwijzen

Cel C2 gebruikt de waarde uit cel D3, die weer de waarde haalt uit C4, die de waarde haalt uit B3, welke laatste dan weer cel C2 gebruikt, waarmee de cirkel compleet is.

Meervoudige kringen

Om de zaak nog wat lastiger te maken, cellen kunnen deel uitmaken van meerdere kringen. Zie onderstaand voorbeeld:

Multiple circles
Meervoudige kringen

In dit voorbeeld zijn er eigenlijk twee kringen. De eerste is A-B-C-D-E-F-A (de groene pijlen). De tweede kring is A-B-C-D-E-G-A, de rode pijlen. Het is erg lastig om dergelijke meervoudige kringen te ontdekken.

Merk op, dat kringverwijzingen meerdere werkbladen kunnen omvatten en zelfs meerdere bestanden (dat laatste moet je proberen tot elke prijs te voorkomen!). Heb je dan toch een kringverwijzing nodig, zorg er dan voor dat de cellen van de kring zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Liefst allemaal zichtbaar op hetzelfde scherm. Als je dat doet maak je het jezelf makkelijker om eventuele problemen op te sporen.

Niet opzettelijke kringverwijzingen

Vaker dan opzettelijk worden kringverwijzingen per ongeluk gemaakt. Bijvoorbeeld doordat men een SOM functie maakt waarbij de cel van de SOM functie zelf in het argument wordt meegenomen.

Voorbeeld: In cel A10, schrijf je de functie : =SOM(A1:A10)

Uiteraard is het de bedoeling dat in deze cel de cellen erboven worden opgeteld, dus eigenlijk had het argument van de som functie A1:A9 moeten zijn.Vragen, suggesties en opmerkingen

Al het commentaar over deze pagina:


Comment by: Esaw (4-3-2019 10:12:52) deeplink to this comment

Wat is een kringverwijzing ?


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-3-2019 10:14:51) deeplink to this comment

Hoi Esaw,

De bedoeling van dit artikel is juist om dat uit te leggen, is dat niet duidelijk?
Uiteindelijk is de crux van het verhaal dat je bestand formules bevat die zo zijn ingevoerd dat er cellen zijn die (uiteindelijk) weer naar zichzelf verwijzen. Je rekent als het ware in een kringetje.


Comment by: Patrick (11-12-2020 12:32:00) deeplink to this comment

Mijn excel bestand telt de waardes uit mijn kringberekening niet goed bij elkaar op.
Wanneer ik dus bijvoorbeeld 30 + 50 + 200 doe(verzonnen waardes) komt er een getal van rond de vijftig uit terwijl ik wil dat het 280 wordt.

Hoe kan ik dit oplossen?


Comment by: Jan Karel Pieterse (11-12-2020 13:16:00) deeplink to this comment

Hoi Patrick,

Dat ligt eraan hoe je formules eruit zien e.d. Misschien is het een idee om een uitgeklede versie van je bestand te maken en dat te uploaden in een vraag op ons forum:
https://excelexperts.nl/forum/index.php


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.