Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Excel Namen > Context
This page in English

Bereiknamen in Excel

De context van namen

Wanneer een naam wordt gedefinieerd volgens de eerder in dit artikel beschreven methoden, dan is een naam altijd zichtbaar in de gehele werkmap.

Dit wordt in het algemeen als een globale naam aangeduid. Namen kunnen echter ook lokaal zijn ten opzichte van een bepaald werkblad. Door tijdens de definitie de bladnaam te typen vr de echte naam (gescheiden door een uitroepteken, zie Afbeelding 9), wordt de naam lokaal gemaakt naar het desbetreffende blad.


Afbeelding 9: definitie van een lokale naam

Mocht een bladnaam spaties of andere speciale karakters bevatten, dan dient deze omgeven te worden met apostrofjes: ‘Blad1 (2)’!Lokalenaam

Lokale namen worden alleen zichtbaar gemaakt in het venster "Naam Bepalen" wanneer dit venster opgeroepen wordt op het desbetreffende blad. Deze lokale namen zijn te herkennen aan het gegeven dat de bladnaam erachter wordt getoond (zie Afbeelding 10).


Afbeelding 10: lokale naam in venster Naam Bepalen

 Wanneer een naam zowel in lokale als in globale vorm voorkomt, kan er verwarring ontstaan welke naam waar gebruikt wordt.

Op het blad met de lokale naam wordt altijd de lokale naam gebruikt. Op andere werkbladen wordt de globale naam gebruikt, tenzij voorafgegaan door de bladnaam die de lokale naam bevat: =Blad3!LokaleNaam

Wanneer een werkblad waarnaar n of meer globale namen verwijzen wordt gekopieerd naar dezelfde map, dan zal Excel automatisch op de kopie lokale kopien van de namen maken. Afbeelding 11 toont het gevolg voor de gedefinieerde namen in het dialoogvenster "Naam Bepalen".

Merk op, dat de (identiek genoemde) globale namen hier niet worden getoond en dus ook niet gewijzigd kunnen worden. Daartoe moet een ander werkblad worden geselecteerd.


Afbeelding 11: Naam bepalen venster na kopie van blad met namen