Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Excel Namen > Absoluut/Relatief
This page in English

Bereiknamen in Excel

Absolute en relatieve adressering

Bij het definiren van namen wordt standaard gebruik gemaakt van absolute celverwijzingen in de vorm Blad1!$A$1. De dollartekens geven hierbij aan, dat dit adres absoluut moet worden genterpreteerd: onafhankelijk van de cel waar de naam in wordt gebruikt, wordt steeds hetzelfde adres gebruikt.

Het is echter ook mogelijk om relatieve verwijzingen te gebruiken. Dit biedt interessante mogelijkheden.

Als bijvoorbeeld cel C3 op blad 2 is geselecteerd en de naam wordt gedefinieerd als =Blad2!A1 (via Invoegen >> Naam >> Definiren, zie Afbeelding 7), dan zal de naam verwijzen naar een cel twee kolommen naar links en twee naar boven ten opzichte van de cel waarin de naam is gebruikt.


Afbeelding 7, definiren relatieve naam

De formule =Relatief in cel C14 op blad 2 verwijst dus naar cel A12 (zie Afbeelding 8).


Afbeelding 8: voorbeeld relatieve verwijzing