Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Bestand crasht Excel!!

Red mijn werkmap!
De beste tool voor Excel bestanden met problemen.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Excel Tabellen
This page in English

Werken Met tabellen in Excel

Inleiding

Dit artikel is reeds eerder gepubliceerd op de Microsoft website

Als je liever een video bekijkt, hier is de opname van mijn "Modern Excel webinar" sessie van januari 2020

Excel 2007 is de eerste Excel versie in lange tijd die vele vernieuwingen bevat. Eén daarvan is de verbetering in de manier waarop Excel om kan gaan met gegevens tabellen. De functionaliteit (Tabellen genaamd) is in wezen een uitbreiding op de lijsten die Excel 2003 al kent.

Dit artikel introduceert deze nieuwe functionaliteit en laat zien hoe het u kan helpen in uw dagelijks werk met Excel.

Een tabel maken

Excel zal een willekeurige reeks cellen niet automatisch als een "tabel" herkennen, u moet Excel zelf vertellen welk gegevensbereik het voortaan als tabel moet gaan behandelen. Allereerst hebt u natuurlijk een reeks gegevens nodig, ergens op een werkblad. Selecteer een bereik:


Figuur 1: Selecteer het tabel bereik

Vervolgens klikt u op de knop "Opmaken als Tabel". Deze vindt u in de groep "Stijlen" op de tab "Start". (Zie figuur 2):


Figuur 2: "Opmaken als tabel" knop in de Stijlen groep op de Start tab.

Nadat u op deze knop heeft gedrukt toont Excel een nieuw element in de gebruikersinterface –galerij genaamd- met een aantal voorgebakken formatteringsmogelijkheden voor uw tabel. Zie figuur 3:


Figuur 3: Tabel opmaak galerij.

Selecteer één van de aanwezige opties. Excel zal vervolgens vragen welk celbereik u tot tabel wilt omzetten (zie figuur 4). Mocht uw tabel een kopregel hebben, zorg er dan voor dat het aankruisvakje is aangevinkt. Klik op OK om het bereik om te zetten naar een tabel.


Figuur 4: Dialoogvenster waarin u het celbereik voor de tabel opgeeft en of de tabel een kopregel heeft.

Na afronding van deze stappen krijgt u een tabel die er uitziet zoals figuur 5 (met mogelijk andere kleuren).


Figuur 5: Celbereik na omzetten naar een tabel.

Table Tools add-in

Dankzij Excel MVP Frederic Le Guen heb ik een kleine kleine invoegtoepassing gemaakt die het werken met tabellen iets simpeler maakt.

De tool voegt een tabje toe aan het lint van Excel genaamd Table Tools:

En een rechts-klik menu dat zich aanpast wanneer u in of buiten een tabel klikt:

Speciale functionaleit van Tabellen

Nadat een bereik omgezet is naar een Tabel, krijgt dit extra functionaliteiten toegewezen die uw dagelijks werk met deze gegevens makkelijk maken:

Geïntegreerde autofilter en sorteer mogelijkheden

Wanneer uw tabel een kopregel heeft, dan zal deze automatisch de autofilter en sorteer knoppen krijgen, zie figuur 6:


Figuur 6: sorteer en filter dropdowns

De knopjes laten bovendien voortaan zien of er bijvoorbeeld een filter is toegepast op de kolom waar ze bij horen. In vorige versies van Excel was dit nauwelijks zichtbaar (donkerblauw pijltje in plaats van zwart).

Eenvoudig selecteren

Het selecteren van een hele kolom of rij in de tabel is eenvoudig: beweeg uw muisaanwijzer naar de top van de tabel (of naar de meest linkse kolom als u een rij wilt selecteren) totdat de aanwijzer verandert in een omlaag wijzend pijltje (figuur 7) en klik. Het gegevensbereik van die kolom (rij) zal worden geselecteerd. Klik nogmaals om de kopregel ook mee te selecteren.


Figuur 7: selecteren van een hele kolom data in een tabel

Door in de buurt van de linkerbovenhoek van de tabel te klikken selecteert u alle gegevens in de tabel (de muisaanwijzer verandert naar een pijltje dat naar rechtsonder wijst, zie figuur 8).


Figuur 8: Het selecteren van alle data in een tabel gaat met slechts 1 klik van de muis (of 2 als u ook de kopregel mee wilt selecteren).

Tijdens scrollen blijft de kopregel altijd automatisch in beeld

 Als uw tabel niet helemaal op het scherm past en u omlaag scrolt, dan toont Excel 2007 een prettige nieuwe functie: de kolom letters worden tijdelijk vervangen door de tekst in de kopregel van uw tabel (maar alleen zolang de cursor binnen de tabel blijft!). Zie figuur 9. Zo weet u altijd in welke kolom van uw tabel u bezig bent


Figuur 9: Tabel kop blijft zichtbaar tijdens scrollen

Automatische uitbreiding

Zodra u iets naast of onder een tabel typt neemt Excel automatisch aan, dat u de tabel wilt uitbreiden met een nieuwe kolom of rij en past daarom de afmetingen van uw tabel aan. Gelukkig kunt u deze handeling ook weer ongedaan maken en tevens kunt u dit gedrag uitschakelen.  

 Automatisch aanpassen van de opmaak

Zodra u een rij of een kolom invoegt dan wel verwijdert, zal Excel de tabel opmaak aanpassen. Alternerende arceringen en/of kleuren worden vanzelf weer in orde gemaakt.

Automatische aanpassing van doelbereiken van grafieken, draaitabellen en andere objecten

Zodra u regels toevoegt aan een tabel (en het automatisch aanpassen van de tabel aan heeft laten staan), past Excel voor u automatisch alle doelbereiken aan van objecten die gebruik maken van uw tabel, zoals grafieken en draaitabellen. Deze optie is heel erg nuttig, omdat met het aanpassen van de grootte ook bijvoorbeeld grafieken automatisch worden bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld wekelijks uw verkoopcijfers invoert, dan hoeft u niet langer alle daarop gebaseerde grafieken bij te werken, of te werken met ingewikkelde dynamische bereiknamen.

Tabel Opties op het lint

Zodra u een cel selecteert binnen een tabel zult u een nieuwe tab zien verschijnen op het lint, genaamd "Hulpmiddelen voor tabellen", "Ontwerpen". Figuur 10 toont u hoe het lint eruit zal zien als u op deze tab klikt.


Figuur 10: Het lint nadat u op de tab "Ontwerpen" heeft geklikt.

Elke groep op deze tab wordt in onderstaande paragraafjes besproken.

Eigenschappen groep

Middels de eigenschappen groep (zie figuur 11 hieronder) kunt u de volgende dingen doen:


Figuur 11: Eigenschappen groep op de tab "Ontwerpen" van de "Hulpmiddelen voor tabellen"

De naam van uw tabel wijzigen

De naam van een tabel wordt gebruikt zodra u naar cellen in een tabel wilt verwijzen in werkblad formules. Als u dus een duidelijk herkenbare naam geeft, dan zijn uw formules ook eenvoudiger te begrijpen.

Tabelgrootte wijzigen

Hier klikt u op wanneer u de afmetingen van uw tabel aan wilt passen.

De groep Extra

Deze groep (zie figuur 12) kent drie besturingselementen:


Figuur 12: Extra groep op de tab "Hulpmiddelen voor tabellen"

Samenvatten met draaitabel

Het is evident wat dit besturingselement voor u doet. Zodra uw draaitabel klaar is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het bronbereik van uw draaitabel. Dit wordt automatisch gelijk gehouden aan de afmetingen van uw tabel. Dus zodra u gegevens aan uw tabel toevoegt zal Excel uw tabel afmetingen aanpassen en daarmee ook het bronbereik van uw draaitabel. U moet nog wel de draaitabel vernieuwen om het resultaat van uw toevoegingen te kunnen zien. Excel 2007 kent een duidelijk betere gebruikersinterface voor het maken van draaitabellen, een van de krachtigste en veel te weinig gebruikte functionaliteiten van Excel.

Duplicaten verwijderen

Een nieuwe mogelijkheid in Excel 2007. Nadat u op deze knop heeft gedrukt, presenteert Excel een dialoogvenster waarin u de kolommen kunt selecteren die gebruikt zullen worden om te bepalen of de gegevens in uw tabel uniek zijn of niet. (zie figuur 13)


Figuur 13: Venster Dubbele waarden verwijderen

Deze functie is uitermate handig bij bijvoorbeeld het controleren en bijwerken van adresgegevens van klanten en bij het controleren op dubbele boekingen in uw boekhouding.

Converteren naar bereik

Deze knop zal de tabel weer degraderen tot een normale reeks cellen. Wees erop verdacht, dat als u dit doet, eventuele draaitabellen die op de tabel gebaseerd zijn hun bronbereik kwijt raken. U kunt dit repareren door in de draaitabel wizard het bronbereik opnieuw aan te geven. Doet u dit niet, dan kan de draaitabel niet meer vernieuwd worden.

De groep Externe tabelgegevens

Deze groep (zie figuur 14) heeft alles te maken met de brondata van uw tabel en is alleen van toepassing als de gegevens in uw tabel bijvoorbeeld het resultaat van een database- of webquery zijn, of afkomstig zijn van een Sharepoint lijst.


Figuur 14:

De groep Externe tabelgegevens op de tab "Hulpmiddelen voor tabellen" van het lint   Deze groep kent de volgende 5 knoppen:

Exporteren

Dit is in feite een zogeheten combobutton. U krijgt twee opties wanneer u erop drukt: "Tabel naar SharePoint lijst exporteren" and "Tabel naar Visio draaidiagram exporteren". Op de exacte betekenis van deze twee opties wordt hier niet verder ingegaan

Vernieuwen

Gebruik deze combobutton om de externe gegevens in uw tabel te vernieuwen. Als u op de pijl onder deze knop klikt, krijgt u meerdere keuzemogelijkheden, waaronder "Alles vernieuwen", waarmee u de gegevens van alle tabellen en draaitabellen in uw bestand vernieuwt.

Gegevensbereikeigenschappen

Als uw tabel externe gegevens bevat, dan kunt u met deze knop de instellingen daarvan wijzigen. Een mogelijk handige instelling kan hier zijn om de gegevens te laten vernieuwen bij het openen van uw bestand. Let er wel op, dat Excel 2010 (en 2007) een nieuwe beveiligingsoptie kent. Deze zorgt ervoor, dat u na openen van uw bestand eerst toestemming moet geven om externe gegevensbronnen te vertrouwen. Dit werkt eigenlijk net zo als met macro’s, deze moet u ook eerst toestaan (welke beveiligingswaarschuwingen u krijgt hangt af van uw beveiligingsinstellingen).

Weergeven op Server

Als uw tabel afkomstig is van een Sharepoint lijst, dan kunt u middels deze knop de bron van de lijst (in Sharepoint dus) laten tonen in een internet Explorer venster.

Koppeling verbreken

Mocht uw tabel gebaseerd zijn op een Sharepoint lijst, dan kunt u met deze knop de tabel loskoppelen van die lijst. Doe dit alleen als u de lijst niet langer wilt laten bijwerken met de gegevens uit Sharepoint.

Groep Opties voor tabelstijlen.

Hier kunt u beïnvloeden op welke manier de beschikbare tabel stijlen toegepast worden op uw tabel (zie figuur 15).


Figuur 15: Opties voor tabel stijlen groep op het lint.

Veldnamenrij

Wanneer u het vinkje uit dit vakje verwijdert, dan verwijdert Excel de veldnamenrij van uw tabel. De cellen van de koprij worden geleegd, maar de oude veldnamen worden wel onthouden door Excel, dus als u het vakje weer aanvinkt, dan keren uw kopregels weer terug. Mocht u intussen iets anders hebben ingevoerd in die kopregel, dan zal Excel die informatie niet overschrijven, maar een nieuwe regel invoegen om de kopregel te kunnen tonen. Cellen onder de tabel worden dan wel omlaag geduwd.

Totaalrij

Als u dit vakje aanvinkt, dan voegt Excel een totaal rij toe onder uw tabel.

Gestreepte rijen

Vink dit vakje aan als u een alternerende arcering van uw tabel regels wilt. Deze arcering wordt automatisch door Excel bijgewerkt als u rijen invoegt of verwijderd. Alternerende arcering maakt uw tabel makkelijker leesbaar.

Eerste kolom

Als u een afwijkende opmaak wilt hebben voor de eerste kolom van uw tabel, plaatst u hier een vinkje.

Laatste kolom

Hiermee verandert u de opmaak van de laatste kolom van uw tabel.

Gestreepte kolommen

Net als bij gestreepte rijen kunt u hiermee de kolommen alternerende kleuren geven.

 Stijlen voor tabellen groep

De laatste groep op de Hulpmiddelen voor tabellen tab die hier beschreven wordt is de groep "Stijlen voor tabellen" (zie figuur 16).


Figuur 16: Stijlen voor tabellen groep

Klik op de dropdown pijl om een galerij met mogelijke tabelopmaken te krijgen. Beweeg uw muis over een opmaak om in uw spreadsheet te kunnen zien hoe uw tabelopmaak eruit zal komen te zien en klik pas als u de gewenste opmaak heeft gevonden.

Nieuwe tabelstijl

Hiermee kunt u een eigen tabel stijl ontwerpen. Een nieuwe stijl wordt automatisch opgeslagen met het bestand dat u open heeft. Wilt u een tabel stijl kopiëren naar een ander bestand, dan moet u de tabel met de gewenste stijl naar dat bestand kopiëren. U kunt de tabel vervolgens direct weer verwijderen. Een snelle manier om een tabel stijl te maken is door er eerst één te kiezen die dicht bij uw gewenste stijl ligt en vervolgens deze te dupliceren. Hiervoor beweegt u uw muis naar een gewenste tabelstijl, klikt u met uw rechter muisknop en kiest u "Dupliceren" in het menuutje.

Wissen

Deze optie gebruikt u om de tabel stijl kompleet te verwijderen van de tabel. Het bereik blijft wel een tabel, maar heeft geen bijzondere formattering meer. Eventueel ingestelde getalsformattering blijft behouden.

Verwijzen naar cellen in een tabel (gestructureerde verwijzingen)

Excel 2007 introduceert een nieuwe syntax waarmee naar cellen binnen een tabel verwezen kan worden.

Om te zien hoe dit in zijn werk gaat klikt u in een cel direct rechts van uw tabel en drukt u het is-gelijk teken in. Typ vervolgens SOM( en klik dan op een cel binnen uw tabel. U krijgt een formule die er als volgt uit kan zien:

Excel 2007: =SOM(Tabel1[[#Deze rij];[Korting]])

Excel 2010, 2013: =SOM(Tabel1[@Korting])

Merk op, dat Excel 2010 en 2013 een nieuwe naamgevingconventie hebben om cellen in een tabel aan te duiden:

Tabel1: De naam van uw tabel

Excel 2007 [# Deze Rij], Excel 2010 en 2013 @ : Geeft aan dat de gegevens in dezelfde rij staan als de rij met uw formule

[Korting] : De kolom binnen uw tabel

Nog wat voorbeelden:

Beschrijving
Excel 2007
Excel 2010, 2013
Gehele tabel
=Tabel1
=Tabel1
Gehele tabel (2)
=Tabel1[#Alles]
=Tabel1[#Alles]
Dezelfde rij in de tabel
=Tabel1[[#Deze rij][Discount]]
=Tabel1[@Discount]
Tabel kop
=Tabel1[#Kopteksten]
=Tabel1[#Kopteksten]
Tabel totaal rij
=Tabel1[#Totalen]
=Tabel1[#Totalen]

Vanwege deze naamgevingconventie is het niet mogelijk om twee keer dezelfde tekst in een cel in de kopregel te hebben. Zodra u probeert een kop in te typen die al bestaat, zal Excel deze "corrigeren" door er een getal achter te plaatsen zodat de koptitel uniek blijft.

Een prettige nieuwe functionaliteit merkt u na het invoeren van de formule naast de tabel: De tabel wordt uitgebreid met de kolom waarin u de formule tikte én de formule wordt automatisch gekopieerd zodat de hele kolom ermee wordt gevuld. Tevens heeft Excel een standaard kopje gemaakt. Zeer handig als u een berekening op enkele gegevens uit elke rij in uw tabel wilt maken. Beide acties kunt u overigens eenvoudig ongedaan maken middels control-z.

Verwijzen naar een tabel vanuit een andere werkmap

Alhoewel een tabel aangeduid wordt met een bereiknaam is er toch een probleem als u de tabel wilt gebruiken vanuit een andere werkmap. De bereiknaam wijst namelijk alleen naar het gegevensgebied van de tabel, de koprij maakt daar geen deel van uit. Dit betekent dat om de tabel als bronbereik van een draaitabel te kunnen gebruiken u een andere syntaxis moet gebruiken.

Normaal gesproken zou u deze syntaxis gebruiken: [WorkmapNaam.xls]!TabelNaam

Om echter naar de gehele tabel te verwijzen gebruikt u nu dit:

Workmapnaam!Tabelnaam

Hiermee begrijpt Excel dat u naar een tabel wilt verwijzen en neemt Excel de koprij mee.

Conclusie

Zoals u hebt gezien, zijn tabellen een geweldig handige toevoeging aan Excel 2007 t/m 2013. Hoewel een behoorlijk aantal van de mogelijkheden al deel uitmaakten van de lijst functionaliteit van Excel 2003, zijn de nieuwe opties die Excel 2007 toevoegt zeer de moeite waard. De meest in het oog springende voordelen zijn:

Links

Heeft u interesse in VBA, lees dan hier verder over Excel 2007-2013 Tabellen en VBA.

Ron de Bruin heeft een handige invoegtoepassing geschreven om makkelijker te werken met tabellen.


Vragen, suggesties en opmerkingen

Al het commentaar over deze pagina:


Comment by: Koen Swiggers (12-2-2010 01:57:27)

Beste,

een nieuwe stijl maken voor een draaitabel lijkt me ietwat onoverzichtelijk in de aangeboden GUI.
Is het niet mogelijk een draaitabel op te maken volgens de oude methodiek en vervolgens aan een nieuwe stijl toe te wijzen?

met dank,
Koen

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (12-2-2010 07:10:38)

Hallo Koen,

Bij mijn weten is de enige manier om een draaitabel stijl te maken degene die hier is aangegeven. Als dit niet zo is hoor ik dat graag!

 


Comment by: Guido (26-8-2011 04:51:30)

Ik zit al een tijdje met een probleempje en wel dat ik een soort prijslijst wil maken voor excel. Deze zou moeten bestaan uit :
Kolom A = Artikelnummer (gegeven)
Kolom B = Omschrijving (wordt erbij gezocht middels vertikaal zoeken uit ander excel bestand)
Kolom C = Prijs (wordt erbij gezocht middels vertikaal zoeken uit ander excel bestand)
Kolom D = Hier zou ik een afbeelding zichtbaar willen hebben. De afbeeldingen zet ik in een aparte map en wil dus verwijzen naar dit beeld. Net als bij een hyperlink, maar dan moet niet de link zichtbaar zijn, maar de afbeelding zelf.

Weet u misschien of en hoe dit te realiseren is ?

Alvast bedankt
Guido

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (26-8-2011 04:59:53)

Hallo Guido,

Kijk eens naar deze pagina:
http://www.contextures.com/excelfiles.html#DV0049

 


Comment by: Guido (26-8-2011 08:04:02)

Hallo Jan Karel,

Dit is volgens mij niet what ik bedoel.

In de map "c:\afbeeldingen" staan afbeeldingen. De naam van deze afbeeldingen zijn gelijk aan het nummer dat in kolom A staat, alleen dan met ".jpg" erachter.

Als ik in kolom A het nummer "1234" zet, dan wil ik dat in kolom B de omschrijving erbij komt. Middels vertikaal zoeken in een ander excelbestand (weet ik hoe moet). In kolom C de prijs (idem aan B) en in kolom D moet de afbeelding "1234.jpg" zichtbaar worden die staat op "c:\afbeeldingen". Ik ben mij ervan bewust dat de afbeelding alleen op een pc opgehaald kan worden waarop een map "c:\afbeeldingen" staat.

Via een hyperlink kan ik wel naar de afbeelding verwijzen, maar ik wil eigenlijk dat de afbeelding direct zichtbaar wordt. Alle afbeeldingen in de afbeeldingenmap hebben de afmeting 3 x 3 cm en de betreffende cel kan ik dus ook die afmeting meegeven.

Guido

 


Comment by: Roel (3-10-2011 05:52:26)

Beste Guido,

Ik wil precies hetzelfde als jij. Heb je daar inmiddels een oplossing voor gekregen van iemand?

Roel

 


Comment by: Henk (29-12-2011 12:42:13)

Hoi,

ik heb een vraag over tabellen.
Hoe maak ik een tabel in excel van een word-document (of kladblok).
Bijvoorbeeld onderstaande uitslag?

Wie heeft er een idee?

1 Comb B.Postma & Znn 261,839 40/16 28 1-1128603 11.11.51 1783,040 1000,0
2 P. Bakker             261,112 14/6    11 0-1051717 11.11.58 1776,677    993,6
3 Comb B.Postma & Znn     2     40     9 0-1050021 11.12.26 1775,985    992,9
4 Comb Elzinga-Vries    262,278 10/5     5 0-1051875 11.12.56 1772,946    989,9
5 Jolanda Kloosterman 262,031 10/3     9 0-3053857 11.12.53 1771,702    988,7
6 H. Loonstra         260,892 8/4     2 1-1129388 11.12.19 1770,963    987,9
7 W. van Leijen         262,065 8/4     7 0-1051138 11.13.09 1768,915    985,9
8 E. van der Bei        264,854 20/8    17 0-1048389 11.15.01 1765,500    982,5
9 Joh. & Marcel Postma 262,337 20/10    7 0-1050680 11.13.39 1764,625    981,6
10 L. Bakker             262,459 20/14 11 9-2069140 11.13.53 1762,847    979,8
11 L. Bakker                2     20     20 0-1051837 11.13.55 1762,453    979,4
12 L. Bakker                3     20     5 8-2117944 11.13.57 1762,058    979,0
13 L. Bakker                4     20     17 0-1051832 11.13.57 1762,058    979,0
14 Comb Elzinga-Vries     2     10     8 8-4201648 11.13.51 1762,029    979,0
15 Comb B.Postma & Znn     3     40     12 1-1128631 11.13.38 1761,647    978,6
16 Y. van Kammen         261,582 49/26    2 9-2069150 11.13.30 1761,498    978,5
17 L. Bakker                5     20     8 8-1988636 11.14.02 1761,073    978,0
18 G.J. Dijkstra         261,239 37/4     8 1-1127263 11.13.41 1756,844    973,8
19 H. Loonstra             2     8     8 1-1129363 11.13.31 1756,653    973,6
20 Jolanda Kloosterman     2     10     7 1-1127181 11.14.15 1755,480    972,4
21 P. Bakker                2     14     5 9-1615110 11.13.52 1754,000    971,0

groeten,
Henk

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (30-12-2011 12:28:10)

Hallo Henk,

Na het plakken van de gegevens in Excel selecteer je de cellen en ga je naar de tab Gegevens en druk je op Tekst naar kolommen. Volg de stappen in de wizard.

 


Comment by: loes kruller (20-7-2012 16:46:57)

Hoe maak ik een tab in een kolom?
Ik zou graag hier een antwoord op willen hebben.

met vriendelijke groeten,
Loes kruller
secretaresse

 


Comment by: Tom Suters (21-7-2012 16:09:49)

ik gebruik Ofice 2010. Als ik een tabel in een Excel tabblad aan een Word Document koppel door het betreffende excel bestand te selecteren in Word (Verzendlijsten->addressen selecteren-> bestaande lijst gebruiken) kan ik in de lijst met getoonde tabellen alleen het tabblad waar de tabel staat selecteren en niet (de naam van) de tabel zelf (met de optie of de eerste rij kolomkoppen bevat of niet). Als de kolomkoppen van de tabel in het betreffende tabblad bijv. pas op rij 5 staan kan ik niet met de logische namen van de kolommen werken maar alleen met "Fn". het moet toch kunnen om met de namen van de kolommen te werken?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (7-8-2012 11:29:08)

Hallo Tom,

Geef het bereik van de tabel in kwestie eens een "normale" bereiknaam, ik verwacht dat deze bereiknaam dan als een "tabel" beschikbaar komt bij de mailmerge.

 


Comment by: gertwillemsen (4-12-2012 10:06:34)

ben bezig met opzetten offerteformulier

blad 1 kolommen

artikelnr omschrijving aantal prijs totaal
invoerveld

blad 2 idem, maar dan staat hier een aantal artikelen ingevuld

bijv
artikelnummer omschrijving prijs
1     pakket A € 100,--
2     pakket B € 125,--

mijn doel is het in blad 1 oproepen van de tabel uit blad 2
in het veld artikelnummer, waarbij artikelnummer + omschrijving + prijs automatisch gevuld worden.

groeten

excel 2007 beginner
Gert Willemsen
gertwillemsen@hotmail.com

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-12-2012 12:31:12)

Hallo Gert,

Kijk eens in Help naar de VERT.ZOEKEN (VLOOKUP in het Engels) functie.

 


Comment by: o c boonstra (31-1-2013 14:29:46)

hoe kan ik het vbaproject of xml loskoppelen van mijn geopend bestand in excel?
er komt steeds een werkblad "persnal" bijdat ik niet kan verwijderen.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (31-1-2013 15:33:45)

Hallo o c boonstra,

Een VBA project hoort bij een Excel bestand; 1 per geopend bestand.
Dat kan ook een invoegtoepassing zijn of een verborgen bestand zoals personal.xlsb. Ik vermoed dat dat is wat je ziet?

 


Comment by: B.Evers (14-2-2013 09:28:18)

Hoe kun je de "tabel opmaak" weer verwijderen?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-2-2013 10:14:07)

Hoi Bob,

Via de optie "Converteren naar bereik", zoals hierboven beschreven...

 


Comment by: Godelieve (9-3-2013 12:16:31)

ik wil de data van de 52 zondagen van elk jaar vanaf 2008

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (9-3-2013 13:50:28)

Hallo Godelieve,

Stel je vraag eens op http://www.worksheet.nl .

 


Comment by: Eric Stutterheim (12-3-2013 16:04:41)

Beste Jan Karel en/of collega

Mooie site heb je gemaakt. Vooral informatief! Dank. Het enige dat ik mis is het feit dat het in een tabel niet mogelijk is om een paar rijen te selecteren, kopiëren en weer ergens in te voegen. je krijgt dan de melding: 'De bewerking is niet toegestaan. U probeert cellen in een tabel op het werkblad te verschuiven'. Erg jammer, want nu moet ik de tabel converteren naar bereik met alle nadelen van dien. is er mogelijk een oplossing daarvoor?
Vast dank!

Groet Eric

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (12-3-2013 16:32:24)

Hoi Eric,

Er zijn inderdaad wat (eigenaardige) beperkingen bij tabellen, dit is er een van.
Een macrootje biedt uitkomst:

    Dim oCells As Range
    Set oCells = Selection
    oCells.Insert xlDown
    oCells.Copy
    ActiveSheet.Paste oCells.Offset(-oCells.Rows.Count)

 


Comment by: nono liem (24-3-2013 14:09:46)

Ik heb nu een tabel, maar hij b reidt hem niet automatisch uit. Ik gebruik een formulier om nieuwe rijen in te voegen.
Waar kan ik dat "automatisch uitbreiden "aan en uitzetten?
Ik gebruik office 2010 pro

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (24-3-2013 15:54:58)

Hallo Nono,

In Bestand, Opties, Tab Geavanceerd.

 


Comment by: Nono Liem (24-3-2013 23:29:15)

Jan Karel,

Dannk! Maar daar heb ik naar gekeken. En zie niet waar die instelling staat. Voorzover ik kan zien staat alles goed. Welke tick box is het?
Klinkt wat dom nu, maar kan het niet identificeren.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (25-3-2013 09:12:26)

Hallo Nono,

Sorrie, ik verwees naar het foute venster. Het is een stuk lastiger te vinden:

Bestand, Opties, tabje Controle, knop "Autocorrectie opties...", tabje "AutoOpmaak tijdens het typen", vinkje "Nieuwe rijen en kolommen toevoegen aan tabel".

 


Comment by: Nono Liem (26-3-2013 11:44:42)

Jan Karel,

Dank!! Dat is het.
Vreemd is dat het zomaar gebeurde. ca. een twee weken geleden merkte ik dit. En kon het niet vinden. Dacht in eerste instantie eerst ook het te moeten zoeken in opties>geavanceerd.

Moet toch gaan uitzoeken wat deze wijziging heeft getriggerd.

nogmaals dank voor de hulp.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (26-3-2013 15:23:46)

Hallo Nono,

Kan zijn dat een invoegtoepassing of een bestand met macro's deze optie heeft uitgezet?

Of, als het aan staat en je voert iets naast een tabel in, dan krijg je daarna zo'n klein ikoontje met opties naast je tabel waarmee je die optie kan uitzetten?

 


Comment by: nono liem (26-3-2013 16:54:42)

Ja, mogelijk.

Tijd om deze thread af te sluiten. Ben aangenaam verrast door jouw snelle reacties.

groet

 


Comment by: Henri De Man (4-4-2013 22:07:16)

Ik probeer tevergeefs in Excel 2007 nederlandstalige versie aan aantal cellen met bedragen erin, te formateren zodat wanneer een bepaald bedrag een limiet overschrijdt de cel automatisch in een bepaalde kleur gezet wordt (bv >89).
Deze formatering moet zowel voor eenvoudige cellen gebruikt kunnen worden als voor cellen waarin reeds een formule gebruikt is (bv een totaal of een gemiddelde berekenen.
Met dank voor een oplossing.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (5-4-2013 16:47:26)

Dat moet middels een voorwaardelijke opmaak toch eenvoudig geregeld kunnen worden lijkt mij?

 


Comment by: BEDDELEEM MARTINE (16-10-2013 19:38:09)

Ik vind het gebruik van een tabel om diverse redenen heel interessant, maar blijkbaar kan je dan geen beveiliging opzetten als je ze nog verder wilt (laten) aanvullen ??heel jammer !!Of kan het toch ?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (16-10-2013 20:37:02)

Hoi Martine,

Ja, dat klopt helaas. Wat je misschien het beste kunt doen is de tabel "alleen" op een apart werkblad zetten, dan is beveiligen misschien niet nodig is.
Ook kan je wel beveiligen en eventuele daardoor niet mogelijke acties door een macrootje laten doen.

 


Comment by: cees riedijk (14-11-2013 16:12:32)

dit artikel over opmaken als tabel spreekt me ook aan, maar je kan beter niet zelf selecteren maar eenvoudig één cel aan te wijzen en dan voor opmaken als tabel te kiezen
dit scheelt veel tijd maar dan moet je wel zeker zijn dat je geen lege rijen en kolommen hebt

 


Comment by: Swart (7-3-2014 21:09:43)

Importeren van gegevens van de bron werkmap naar nieuwe werkmap. Bij de nieuwe werkmap waarbij er kolommen met cellen en gegevens worden toegevoegd blijven bij het sorteren niet in lijn met de rijen. Hoe komt dit en is dit op te lossen?

gr. Swart

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (7-3-2014 21:56:44)

Hoi Swart,

Wellicht bestaat de tabel (ddels) uit formules en veranderen de celverwijzingen in di formules (of juist niet)?"

 


Comment by: Swart (10-3-2014 21:54:06)

Fijn Jan Karel Pieterse
Alle gevulde cellen in de rijen van de ingelezen tabel, waarin steeds nieuwe regels worden toegevoegd, worden nu keurig ingelezen. De veranderingen zijn keurig na het inlezen van de gegevens overgenomen. Echter bij sorteren op de eerste kolom (projectnummer) worden de toegevoegde kolommen, deze zijn niet opgenomen in de ingelezen tabel, niet op de juiste wijze mee gesorteerd.

Maak ik een fout in het toepassen van deze twee tabellen. Of gaat dit niet. nb. alles in een excel bestand was te zwaar. Hierdoor het bestand gesplitst in twee tabellen.
Kortom bronbestand waarin generatief het project met basis gegevens wordt aangemaakt en later wordt ingelezen in een hoger gelegen tabel waarin logistieke informatie wordt toegevoegd. Deze aanvullingen moeten dus wel bij het desbetreffende project blijven.
Graag een oplossing.

m.vr.gr. Swart

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (11-3-2014 07:11:03)

Hallo Swart,

Als je een tabel sorteert wordt alles buiten de tabel genegeerd. Daar kan je helaas weinig aan veranderen. Als het echter cellen met formules zijn, kan je die in de tabel opnemen, de formules blijven bestaan als je de bron vernieuwd.

 


Comment by: swart (11-3-2014 11:44:17)

Jan Karel Pieterse

U schrijft dat als je een tabel sorteert wordt alles buiten de tabel genegeerd. Op beide levels gebruik ik vast gedefinieerde tabellen die niet veranderen qua kolommen.

Ter aanvulling het volgende.
De hoger gelegen tabel bestaat uit de ingelezen tabel van de onderliggende level. De hoger gelegen tabel is uitgebreid qua kolommen. Dit is een vaste structuur qua kolommen. Alleen de regels kunnen toenemen en afnemen op basis van wat er in de onderliggende tabel is opgenomen. De formules en andere informatie zijn in de bestaande kolommen van de hoger gelegen tabel reeds aanwezig. In enkele cellen van deze bestaande, tweede level-kolommen, wordt info gewijzigd. Sorteren wordt alleen gedaan op de eerste kolom. Het probleem is dat de regels(cellen) van de kolommen van de hoger gelegen vaste tabel bij het sorteren uit de pas lopen.
Mijn vraag is de aanpak juist, door een tabellen te gebruiken op het tweede level en deze in te lezen op het hoger gelegen eerste level?

b.v.d. Swart

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (11-3-2014 12:51:27)

Hallo Swart,

Ik geloof niet dat ik het kan volgen :-) Kan je misschien een voorbeeld bestandje mailen?

 


Comment by: Jos Melsen (26-4-2014 20:14:57)

Hoi
Ik wil vanuit www.voetbal.nl een tabel kopieeren naar EXCEl 2007. Dit gaat goed maar de opmaak is anders. De gegevens staan allemaal in een kolom onder elkaar. Dit wil ik niet hebben. de gegevens moet zo komen staan als in Voetbal.nl

Is hier een oplossing voor?

Gr jos melsen

 


Comment by: Margo (4-6-2014 15:44:32)

Mijne heren,

Ik werk met windows 7. Ik probeer de bovenste titelbalk in mijn Excel document vast te zetten door te kiezen voor: Beeld en Bovenste Rij Blokkeren en op A4 te gaan staan, omdat de regels/cellen boven A4 de titelbalk is. Het systeem zet de balk niet vast. Moet ik iets in mijn instellingen wijzigen, zo ja,waar doe ik dat en hoe ?

Alvast bedankt,
Margo.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-6-2014 16:07:03)

Hoi Margo,

Het moet andersom: eerst cel A4 selecteren en dan die menuoptie kiezen :-)

 


Comment by: Charl (19-6-2014 09:18:06)

Ik ben een bestand aan het bouwen wat ik wil gebruiken voor het beheren van een zakelijk wagenpark. Daarin maak ik gebruik van meerdere tabbladen die dienst doen als database: een tabblad met de de personeelsgegevens, een tabblad met gegevens van de auto's etc.
Nu heb ik tevens een tabblad gemaakt waarop ik de berijderswisselingen wil bijhouden. Het bestaat slechts uit 9 kolommen en momenteel (als probeersel) nog maar uit 19 regels, inclusief de kopregel. Nu heb je bij Excel 2010 de mogelijkheid om aan je taakbalk een functieknop toe te voegen om het aanvullen van je data via een formulier te doen. Wanneer ik dat hierop toepas opent het formulier zich ook netjes, maar zodra ik data wil invoeren, krijg ik meteen de melding dat ik de tabel of database niet kan uitbreiden, zonder verdere tekst of uitleg. De 'ouderwetse' manier (gewoon per cel de info invoeren) werkt echter wel gewoon. Iemand enig idee hoe dit komt?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (19-6-2014 10:05:18)

Hoi Charl,

Zitten er misschien "gaten" in je tabel (lege rijen)?
Zie: http://smallbusiness.chron.com/excel-cannot-extend-list-database-35479.html

 


Comment by: sang (19-9-2014 09:48:13)

Geachte Jan Karel,

Kunt u mij misschien uitleggen hoe ik iets in excel kan plakken? Ik heb nu in kolom A 1700 artikelen, in kolom B heb ik ook 1700 artikelen. Ik wil nu de 1700 artikelen in kolom A achter de 1700 artikelen in kolom B plakken. Kunt u mij misschien uitleggen hoe ik dit moet doen?

m.v.g
Sang

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (19-9-2014 12:09:06)

Hallo Sang,

Hoe bedoel je "Achter kolom B plakken"? Eronder?
- Selecteer de 1700 regels in kolom A en druk control+c, klik op de eerste cel waar het eerste artikel uit kolom A moet komen en druk control+v

 


Comment by: johan (10-12-2014 08:20:48)

Hoe kan ik de gehele functionaliteit van Tabel opheffen, dus terugzetten naar "Geen Tabel". De functie Subtotalen is nl. niet mogelijk in Excel 2007

groet
Johan

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (10-12-2014 09:20:46)

Hallo Johan,

Dat staat op deze pagina en heet "Converteren naar bereik"!

Overigens is een draaitabel op basis van je tabel wellicht geschikter dan gebruik maken van subtotalen.

 


Comment by: johan (28-1-2015 21:14:58)

hallo,

ik heb een factuurprogramma en daar heb ik een probleempje mee. en dat is als volgt, ik heb een tabblad waar ik mijn factuur in maak en daar naast een tabblad klanten bestand. nu wil ik als ik een klantnaam selecteert in factuur blad wil ik dat het aders er onder in het vakje adres automatisch komt te verschijnen en daar onder vakje postcode en plaatsnaam? tabblad klantenbestand is als volgt opgebouwd uit naam, adres, postcode&plaatsnaam naast elkaar!

dus hoe krijg ik dat voor elkaar? hartelijke groet johan

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (29-1-2015 11:16:04)

Hallo Johan,

Dit is een typisch voorbeeld van het gebruik van de VERT.ZOEKEN functie, zoek hem maar eens op in Help.

 


Comment by: Hans (11-6-2015 11:33:49)

Ik wil een tabel maken en invullen met gegevens die ik op hetzelfde tabblad bereken in excel.
Verticaal in de eerste kolom van de tabel moeten vaste lengte maten komen en horizontaal boven in de tabel moeten vaste breedte maten komen.
In ieder vak van de tabel komt dan een waarde die elders in excel een voor een wordt berekend.
Mijn vraag is nu : a) hoe maak ik een tabel waarbij de individuele vakjes gevuld worden met waarden die elders in 2 kolommen (de lengte maten en de breedte maten) heb benoemd.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (11-6-2015 11:42:54)

Hallo Hans,

Vertikaal zou je met een formule kunnen werken die naar de broncellen verwijst. De koprij van een tabel mag echter geen formule zijn, dus daar zal je plakken speciaal, transponeren op moeten toepassen.

 


Comment by: Lisy (11-6-2015 16:18:55)

Beste,

ik zou mijn werkblad waarop mijn tabel staat willen beveiligen. Dit heeft echter als resultaat dat de tabel niet meer automatisch uitbreidt zodra je de regel onder de tabel begint in te vullen. Hoe kan ik mijn werkblad beveiligen op een manier dat de tabel wel nog aangevuld kan worden door een gebruiker en dat deze dus automatisch uitbreidt? Alvast bedankt voor de reactie!

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (13-6-2015 19:15:31)

Hoi Lisy,

Helaas gaat dat niet, je zou het met wat VBA kunnen oplossen.

 


Comment by: Hans (2-11-2015 23:57:21)

Ik heb koppen gemaakt met 'Bestellingen' 'Aantal' 'Prijs per stuk' 'betaald?' en Totaal bedrag

Nu wil ik graag dat het totaal bedrag berekend word wanneer ik aangeef in de rij of er betaald is. Als ik dit niet aangeef moet hij of op 0 euro blijven staan of niks weergeven. Hoe doe ik dit?

Groet Hans

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (3-11-2015 09:50:22)

Hallo Hans,

Hoe geef je aan of er betaald is? Ervan uitgaande dat het Ja is:

=ALS([@Betaald]="Ja";[@[Prijs per stuk]]*[@Aantal]*[@Bestellingen];"")

 


Comment by: Theo (7-12-2015 15:38:38)

Wat ik wil;
Ik heb van verschillende groepen een database, namen, adres, cijfers per vak ed
Die wil ik per groep kunnen bewerken, maar ik wil ze ook in een grote database hebben om te zien wie het beste presteert van iedereen.
Mocht ik dan een verandering invoeren wil ik graag dat deze ook mee verandert in de grote database in een ander werkblad.

Wat ik heb;
Ik heb dus verschillende databases per groep.
Maar krijg ze niet via een formule gelinkt aan een grote database.

Hoe kan ik alle info van de verschillende kleine databases simpel naar 1 grote krijgen zonder "copy paste" handelingen?
Kan dat überhaupt?

Vast bedankt voor de geboden hulp.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (7-12-2015 16:01:41)

Hallo Theo,

Ik zou in een dergelijk geval de grote lijst bewerken en geen "kleine" lijsten per groep nemen. Je zou een draaitabel per groep kunnen maken die de grote lijst als bron neemt.

 


Comment by: Joan (23-12-2015 10:37:38)

Automatische uitbreiding

Zodra u iets naast of onder een tabel typt neemt Excel automatisch aan, dat u de tabel wilt uitbreiden met een nieuwe kolom of rij en past daarom de afmetingen van uw tabel aan. Gelukkig kunt u deze handeling ook weer ongedaan maken en tevens kunt u dit gedrag uitschakelen.

Automatisch uitbreiden van tabellen is bij mij uitgeschakeld.
Hoe kan ik dat weer inschakelen?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (23-12-2015 13:48:43)

Hoi Joan,

Dat zit inderdaad vrij goed verstopt.

In Excel 2010 zit het onder: Bestand, Opties, Controle, knop "Autocorrectie opties", tabje "AutoOpmaak tijdens het typen", tweede vinkje.

 


Comment by: Joan (23-12-2015 13:58:40)

Beste Jan Karel,

Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Ik weet redelijk goed mijn weg te vinden in Excel, maar hier had ik het niet gezocht.

Met vriendelijke groet,

Joan

 


Comment by: Wim Blommaert (31-12-2015 11:08:43)

beste Jan-Karel,

Ik heb een aantal verschillende werkmappen waar data instaat die via verticaal zoeken uit andere werkmappen gehaald worden (bv aanmaak van een prijslijst, waar gegevens gehaald worden uit een map met Raw data). Ik heb om de formules te vereenvoudigen deze werkmappen gedefiniëerd als tabel, waardoor ik bij toevoegen van data niet telkens mijn formule moet aanpassen aan het nieuwe bereik. nu werkt dit enkel als de desbetreffende tabellen geopend zijn op mijn pc, wat voorheen niet het geval was. foutje in mijn verwijzing, of een probleem in Excel (2010)?
thx!
Wim

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (31-12-2015 17:24:45)

Hallo Wim,

Het klinkt stom, maar wijs (in het bronbestand) bereiknamen toe aan de bereiken die je in de formule gebruikt en pas vervolgens deze bereiknamen toe in het doelbestand. Dan zal e.e.a. werken.

 


Comment by: nathalie (25-10-2016 20:44:08)

Beste Jan Karel,

Ik wil graag een aantal cellen automatisch invullen vanuit data uitvel den van de Document properties (vanuit SharePoint 2013). In word is dit heel gemakkelijk via Quick Parts maar in Excel kan ik maar geen toepassing vinden. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Dank u Nathalie

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (26-10-2016 21:31:46)

Hoi Nathalie,

Als volgt:

- Open de VBA editor (Alt+F11)
- Voeg een module in (Invoegen, module)
- Plak onderstaande code:

Public Function GetDocProp(sName As String) As Variant
    Dim oCaller As Range
    Set oCaller = Application.Caller
    GetDocProp = oCaller.Worksheet.Parent.CustomDocumentProperties(sName).Value
End Function

- Zet de naam van de document property die je zoekt in bijv. cel B2
- in een andere cel plaats je dan:

=GetDocProp(B2)

 


Comment by: nathalie (27-10-2016 13:47:33)

Jan Karel,

bedankt alleen hij geeft een Value error. Enig idee wat er fout kan gaan?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (27-10-2016 18:30:10)

Hoi Nathalie,

Geen idee. ZOu je misschien een bestand kunnen mailen (het bestand mag leeg zijn, als de eigenschappen die je zoekt er nog maar in staan).

 


Comment by: Daniel (28-5-2017 06:41:58)

Beste
Ik heb een tabel gemaakt.
Hierin wil ik filteren op datum.
Dat gaat perfect. Maar graag had ik die datum overgebracht naar een rapport, meer nog... ik zou bijvoorbeeld in de totaal rij van de tabel graag de gefilterde datum zien. Dan kan ik daarnaar koppelen in het rapport. Is dit mogelijk?

Dank je wel voor het antwoord

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (29-5-2017 14:59:54)

Hoi Daniel,

Je zou in de totaalrij de SUBTOTAAL functie kunnen gebruiken en die laten verwijzen naar de datumkolom. Neem dan als functie bijvoorbeeld MAX of MIN.

 


Comment by: Wim Gils (7-1-2018 14:11:09)

beste,

is het mogelijk dat een tabel in een beveiligd blad en werkmap toch nog aangevuld kan worden?

alvast bedankt

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (8-1-2018 07:23:50)

Hoi Wim,

Dat kan deels door bij de beveiliging invoegen/verwijderen van rijen en kolommen toe te staan. Je kunt dan de tabel uitbreiden door in de tabel rijen in te voegen. Onderaan de tabel gaat dan weer niet.

 


Comment by: Bruno (4-5-2018 08:42:11)

Hoe kan ik verwijzingen toepassen in een tabel?
In een tabel met waarden voor de maanden jan/feb/mrt enz. kan je som bekomen door : =SOM(Tabel1[januari])
Als ik deze formule kopieer voor de overige maanden blijft er steeds =SOM(Tabel1[januari]) staan.
Dit werkt dus niet zoals de "normale" formule =SOM(C3:C9) die bij het kopiëren wijzigt in =SOM(D3:D9) enz.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (4-5-2018 12:05:37)

Hoi Bruno,

Dat kan wel, maar werkt alleen als je de vulgreep gebruikt om te kopieren. Raar maar waar.

 


Comment by: Wim Bekema (23-6-2018 16:37:10)

Hoe kan het dat op een gegeven moment bijv 20 ste rij validatie of een formule van een cel weg valt als menn een nieuwe rij toevoegd?
Hoe kan dit hersteld worden?
Handmatig in de laatste rij de validatie opnieuw maken helpt niet.

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (25-6-2018 09:24:20)

Hoi Wim,

Meestal gaan dat soort zaken mis als ergens in de kolom een cel met een andere formule of validatieinstelling is gezet. Dit herstel je door de formule opnieuw aan alle cellen in de kolom toe te kennen (kopieer de juiste formule en plak in alle cellen van dekolom).

 


Comment by: shannen (14-12-2018 14:34:46)

Hoi, hoe kan je jou add-in toevoegen in mijn excel? zodat ik makkelijker met tabellen kan werken?

Groetjes, Shannen

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-12-2018 15:35:23)

Hoi Shannen,

Als je het bestand in de download opent, dan vraagt hij na inschakelen van macro's vanzelf of het moet worden geinstalleerd. Wel moet je het bestand NIET rechtstreeks openen vanui de zip, maar het eerst uitpakken naar een normale map op je PC.

 


Comment by: shannen (21-12-2018 08:59:20)

Beste Jan,

Het is gelukt, alleen hij geeft een error in de code waardoor het niet geinstalleerd kan worden, klopt dit? ik werk met excel 2016.

Groeten,
Shannen

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (24-12-2018 11:41:31)

Hoi Shannen,

Nee dat zou niet moeten gebeuren, welke foutmelding krijg je precies?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (24-12-2018 11:43:46)

Hi Mark,

Any names containing _xlfn_ must be ignored, they are managed by Excel and cannot be removed. They are there for backward compatibility, for example if someone using Excel 2003 opens your file. Not likely, but it still may happen.

 


Comment by: Ron (18-4-2019)

Hallo Jan Karel,

Allereerst dank voor de heldere uitleg en tips over tabellen in Excel.

Echter mis ik (of zie ik iets over het hoofd) het feit dat een cel nog steeds te verplaatsen is, als het tabel is geworden.

Ik bedoel hiermee, als je een "echte" database hebt dan kan een regel nooit uit elkaar worden "getrokken".
Is dit ergens vast te zetten zodat de tabel altijd intact blijft en gegevens altijd bij elkaar blijven?

Bedankt voor je hulp op voorhand

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (18-4-2019)

Hoi Ron,

Het blijft Excel helaas, dus knippen en plakken kan je inderdaad blijven doen. Dan zou je het werkblad moeten gaan beveiligen, maar dan werkt allerlei functionaliteit van de tabel niet meer. Ik heb er geen goede oplossing voor helaas. Of het moet zijn je bestand te voorzien van (een boel) VBA om alles te regelen.

 


Comment by: jaap (18-6-2019 14:52:00)

Beste,

Ik heb een in mijn ogen complexe excel vraag :-) Wellicht voor u een eitje?!

Ik zou graag op basis van twee kolommen achter een naam (schalen en periodieken) een bijbehorend bedrag uit onze salaristabel automatisch willen uitlezen en invullen in een derde kolom. Is dit mogelijk en zo ja hoe?

Mvg Jaap van Duijn

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (18-6-2019 17:23:00)

Hallo Jaap,

Dat kan, maar hoe hangt af van de indeling van je bestand. Stel anders je vraag op ons forum op https://excelexperts.nl. Daar kan je eenvoudig een voorbeeldbestandje toevoegen bij je vraag.

 


Comment by: Henk Drenth (11-9-2019 21:00:00)

Ik heb een tabel genaamd "Relaties". In de tabel is o.a. een datumveld opgenomen.
Een aantal velden van deze tabel heb ik gekopieerd naar een nieuwe tabel "Planning". Nu moet ik de tabel "Planning"steeds handmatig kopiëren als de tabel Relaties wordt gewijzigd.
Kan dat ook automatisch of moet ik een query maken?

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (12-9-2019 11:12:00)

Hoi Henk,

Dat ligt eraan. Je kunt de benodigde gegevens uit je relatietabel in je planning tabel ophalen op basis van een uniek gegeven dat dan in beide tabellen moet staan, bijvoorbeeld een BSN nummer o.i.d. Daarvoor gebruik je een functie als VERT.ZOEKEN

 


Comment by: J. Voortman (14-11-2019 10:52:00)

Goede morgen,
Is het mogelijk om alleen de inhoud van een tabel te wissen en de nu lege regels te laten verwijderen, zonder dat ik eerst handmatig alle rijen moet selecteren? We hebben soms te maken met hele grote tabellen.
Groet,
J. Voortman

 


Comment by: Jan Karel Pieterse (14-11-2019 11:03:00)

Geachte heer/mevrouw Voortman,

Jazeker, klik ergens in de tabel, druk de toetscombinate control a en dan control - (minteken).

 


Comment by: J. Voortman (21-11-2019 14:57:00)

Hartelijk bedankt voor uw reactie.

Groet,
J. Voortman

 


Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.