Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Macro Verspreiden > Map of add-in
This page in English

Excel-macros geschikt maken voor anderen.

Welke vorm, invoegtoepassing of werkmap

Naast de persnlk.xls werkmap kunnen ook andere bestanden worden geplaatst in de XLSTART map. Al deze bestanden zullen automatisch door Excel worden geladen en macro’s in die bestanden zijn altijd ingeschakeld. Het is dus mogelijk om de nieuwe werkmap met de macro in de map XLSTART te plaatsen. Er is één nadeel verbonden aan het plaatsen van gewone werkmappen in XLSTART: zodra er nog een bestand in XLSTART staat naast persnlk.xls, wordt Excel niet meer geopend met een blanco werkmap.

Een alternatief vormt het maken van een invoegtoepassing. Invoegtoepassingen zijn toegankelijk via het menu Extra>>Invoegtoepassingen. In feite is een invoegtoepassing niets meer of minder dan een werkmap waarvan de werkbladen in de Excel interface onzichtbaar zijn. Welke van deze twee mogelijkheden de beste is, hangt af van de functie van de macro die verspreid moet worden. Indien het zo is, dat werkbladen van de werkmap met de macro zichtbaar moeten zijn voor de gebruiker, dan is het zaak een normale werkmap te gebruiken. Voor de meeste hulpprogramma’s zal het echter niet nodig zijn werkbladen van het bestand zelf aan de gebruiker te tonen en is het beter om te kiezen voor de invoegtoepassing.

Een bestand opslaan als invoegtoepassing

Het is niet moeilijk om een invoegtoepassing te maken. Dit zijn de stappen:


Afbeelding 4, Keuze voor bestandstype "invoegtoepassing"

Overigens is het aan te bevelen om wijzigingen te doen in de "normale" werkmap en deze dan vervolgens weer op te slaan als invoegtoepassing als deze gereed is.