Home Artikelen Index Links Nieuwsbrief

This page in EnglishHome > Artikelen Index > Macro Verspreiden >

Excel-macro's geschikt maken voor anderen.

Een macro gereed maken voor verspreiding

Wanneer een macro wordt gemaakt voor persoonlijk gebruik binnen Excel zelf (dus toegankelijk voor alle werkmappen), dan is het het beste om deze te plaatsen in een map genaamd persnlk.xls. Deze werkmap wordt automatisch gemaakt zodra de gebruiker bij het opnemen van een macro aangeeft dat deze in de "persoonlijke Macrowerkmap" moet worden geplaatst (zie Afbeelding 1)

Afbeelding 1: Venster Macro opnemen

Deze werkmap is een verborgen werkmap die in de map XLSTART wordt geplaatst en automatisch wordt geladen wanneer Excel start.

In Windows XP bevindt deze map zich vaak hier:

C:\Documents and Settings\GebruikersNaam\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

Maar de map kan zich ook in het pad naar Office bevinden (en is dan toegankelijk voor alle gebruikers van de computer). Voor Office XP:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\XLSTART

Eventueel kan de bovenstaande map zelf worden aangemaakt.

Om een macro te verspreiden is het niet verstandig de werkmap persnlk.xls aan anderen te geven. Op die manier wordt namelijk de persoonlijke macrowerkmap van de ontvanger overschreven en is deze zijn eigen macro’s in dat bestand dus kwijt.

Het is dus zaak om de macro die verspreid moet worden in een aparte werkmap te plaatsen. Dit kan eenvoudigweg door een nieuwe map te openen (Bestand>>Nieuw). Vervolgens dient de Visual Basic Editor te worden geopend (alt-F11). De macro die gedistribueerd moet gaan worden kan eenvoudig gekopieerd worden door de betreffende module(s) te verslepen naar het project van de zojuist geopende map. (zie afbeelding 2 en 3)
  

Afbeelding 2 en 3: Kopiëren van een module in de VBE

Zodra alle relevante modules gekopieerd zijn is het zaak de nieuwe werkmap op te slaan.