Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Control Events > Voorbereiding
This page in English

Events van besturingselementen op een werkblad verwerken middels een klassenmodule.

Het werkblad inrichten

Richt een werkblad in met twee sets keuzerondjes, elk met hun eigen Groupname (Set01, respectievelijk Set02 ), zodat ze als twee onafhankelijke sets functioneren:


Figure 1: Keuzerondjes van de werkset besturingselementen op een werkblad

Het idee is om ervoor te zorgen dat het geselecteerde rondje rood kleurt en de niet geselecteerde rondjes groen worden. Ook is het de bedoeling om een berichtje te krijgen welk keuzerondje geselecteerd is uit welke set.