Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Vergelijking plotten > De Grafiek
This page in English

Een wiskundige vergelijking grafisch weergeven met behulp van Excel en gedefinieerde namen

De grafiek maken

Omdat we zonder gegevens geen grafiek kunnen maken, nemen we gewoon wat verzonnen waarden om de grafiek te maken:

Start de grafiek wizard en selecteer het grafiek type XY (Spreiding) en klik op "Voltooien".

Defineer nu twee namen, lokaal ten opzichte van het huidige werkblad "Sheet1", het blad waar de grafiek zich ook op bevindt:

Naam
Verwijst naar
Sheet1!x
$A$12:$A$15
Sheet1!y
$B$12:$B$15

Nu moeten we deze twee namen in de REEKS formule van de grafiek plaatsen, in plats van de direct e celverwijzingen die daar nu in staan (klik op de lijn van de grafiek en klik daarna in de formule balk:
 

(Let op dat dit de formule is zoals ik die zie, met de punt-komma als lijstscheidingsteken)

Verander de formule, zodat die er zo uitziet:

=REEKS(Sheet1!$B$8;Sheet1!x;Sheet1!y;1)

Cel B8 zal de titel van de grafiek bevatten, dus in cel B8 plaatsen we deze formule:

="Weergegeven vergelijking: " & Sheet1!$B$1