Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

Repair your file

Stellar Phoenix Excel Repair
Best tool to repair corrupt Excel sheets and objects
Home > Nederlandse site > Artikelen > Vergelijking plotten > Inleiding
This page in English

Een wiskundige vergelijking grafisch weergeven met behulp van Excel en gedefinieerde namen

Inleiding

Zou het niet handig zijn een wiskundige formule in een cel in te kunnen tikken en direct deze functie in een grafiek te kunnen zien??

Stel we hebben de volgende vergelijking:

y=x2-2.x+6

Normaal zouden we in Excel een kolom vullen met x waarden en dan in de kolom daarnaast een formule in de cellen plaatsen:

=A2^2-2*A2+6

en deze formule naar beneden kopieren tot we evenveel formules hebben als x waarden:

Vervolgens zouden we een grafiek maken gebaseerd op deze twee kolommen:

Deze methode is echter niet erg flexibel. Het zou handiger zijn, wanneer we in staat zouden zijn om:

 

Een andere beperking die we ons opleggen is de volgende:

Behalve de cellen in bovenstaand plaatje mogen alleen formules in gedefinieerde namen worden gebruikt.