Most Valuable Professional


View Jan Karel Pieterse's profile on LinkedIn subscribe to rss feed
Subscribe in a reader

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Audit !!!

Probeer onze RefTreeAnalyser
de beste Excel formule auditing tool.

Cursussen

Excel VBA Masterclass (Engels)
Excel VBA voor Financials

Third party tools

Speed up your file

FastExcel
The best tool to optimise your Excel model!

What has changed?

PerfectXL Compare, for Spreadsheet Comparison
This Excel compare tool is fast, reliable, and easy to use. Compare two Excel files now and see for yourself!
Home > Nederlandse site > Artikelen > Listbox Passend Maken > Module Code en Conclusie
This page in English

Kolom breedtes in een ListBox automatisch aanpassen

Module code

Om het formulier te kunnen gebruiken kan de volgende generieke functie worden gebruikt:

'-------------------------------------------------------------------------
' Module    : modShowTable
' Company   : JKP Application Development Services (c)
' Author    : Jan Karel Pieterse (jkp-ads.com)
' Created   : 2-4-2008
' Purpose   : Toont een tabel op userform ufTable
'-------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Public Function ShowTable(vTable As Variant, sTableTitle As String, bAutoColWidths As Boolean) As Variant
'-------------------------------------------------------------------------
' Procedure : ShowTable
' Company   : JKP Application Development Services (c)
' Author    : Jan Karel Pieterse (jkp-ads.com)
' Created   : 2-4-2008
' Purpose   : Toont vTable op userform ufShowTable, met een maximum breedte en hoogte.
'-------------------------------------------------------------------------
    Dim frmShowTable As ufShowTable
    On Error GoTo LocErr
    Set frmShowTable = New ufShowTable
    With frmShowTable
        .Table = vTable
        .Title = sTableTitle
        .Caption = GSAPPNAME
        .AutoColWidths = bAutoColWidths
        .Initialise
        .Show
    End With
TidyUp:
    On Error GoTo 0
    Exit Function
LocErr:
    Select Case ReportError(Err.Description, Err.Number, "ShowTable", "Module modShowTable")
    Case vbRetry
        Resume
    Case vbIgnore
        Resume Next
    Case vbAbort
        Resume TidyUp
    End Select
End Function

U gebruikt deze functie als volgt:

Sub demo()
'-------------------------------------------------------------------------
' Procedure : demo
' Company   : JKP Application Development Services (c)
' Author    : Jan Karel Pieterse (jkp-ads.com)
' Created   : 14-5-2008
' Purpose   : Toond usedrange op het formulier
'-------------------------------------------------------------------------
    ActiveSheet.UsedRange.Select
    ShowTable Selection.Value, "Test", True
End Sub

Conclusie

Zoals je hebt kunnen zien zijn er wat truukjes nodig om dit aan het werken te krijgen. De hebben een (verborgen) label gebruikt met AutoSize ingeschakeld en WordWrap uitgeschakeld. Vervolgens hebben we de breedte van dat label gebruikt om te bepalen hoeveel ruimte er nodig is om de tekst weer tegeven in de listbox.

Download het voorbeeld bestand


 


Vragen, suggesties en opmerkingen

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Gebruik dan dit formulier.

Mocht uw vraag niet direct relevant zijn voor deze pagina, maar een algemene Excel vraag betreffen, dan adviseer ik om deze hier te stellen: excelexperts.nl/forum/index.php.

Uw naam (verplicht veld):

Uw e-mail adres (Niet verplicht, dit adres wordt alleen gebruikt om u te informeren wanneer uw commentaar geplaatst wordt)

Uw verzoek of commentaar (max 2000 karakters):

Als u VBA code in uw commentaar plaatst, gebruik dan [VB] tags: [VB]Uw code[/VB].

Ik geef toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de weergave van mijn naam en commentaar op deze website conform ons privacy beleid.